Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Matej Grošelj

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

matej.groselj@net.doba.si

Nosilec magistrskega predmeta na DOBA Fakulteti: Sistemi trajnostne in pametne mobilnosti

Doc. dr. Matej Grošelj je del vodstvene ekipe podjetja Avant car, ki se ukvarja z napredno mobilnostjo kot storitvijo, in prokurist v družinskem podjetju. Trenutno se aktivno posveča razvoju sistema souporabe 100 % električnih vozil Avant2Go in njegovi internacionalizaciji. Na Ekonomski fakulteti (School of Economics and Business, University of Ljubljana, Slovenia) je doktoriral s področja vodenja in inovativnosti.

Svoje znanje, ko čas dopušča, prenaša študentom dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. Ob tem je tudi mentor za zaključne naloge, recenzent strokovnih in znanstvenih člankov in soavtor fakultetnega učbenika. Ima objave v domačih in tujih znanstvenih revijah, med drugim kot vodilni avtor članka v SSCI reviji. S svojimi prispevki s področja vodenja in inovativnosti je nastopil tudi na znanstvenih konferencah, kot predavatelj in udeleženec omizij o novi mobilnosti pa na strokovnih in poslovnih dogodkih v Sloveniji in tujini.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli