Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

prof. dr. Matevž Tomšič

Delovno mesto

zunanji sodelavec

E-mail

matevz.tomsic@net.doba.si

Področje: Aplikativna urbana sociologija

Matevž Tomšič je sociolog, univerzitetni predavatelj in publicist. Doktoriral je leta 2002 na Fakulteti za družbene vede, kjer je predaval do leta 2008. Trenutno je znanstveno in pedagoško angažiran na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteti za medije in DOBA Fakulteti.

Znanstveno in raziskovalno se ukvarja s preučevanjem demokratizacije in družbenega razvoja, pri čemer ga zanima tudi problematika kulturne sfere, predvsem vloga intelektualcev in kulturne elite v politiki in javnosti. Sodeloval je pri različnih domačih in mednarodnih znanstvenih projektih, ki so se ukvarjali s problematiko demokratičnega vladanja in medkulturnih odnosov v Evropski uniji. Sam ali v soavtorstvu je napisal več deset znanstvenih in strokovnih prispevkov v domačih in tujih publikacijah, med drugim knjigi The Challenges of Sustained Development. The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe (CEU Press, 2005) in Elites in the New Democracies (Peter Lang, 2016). Poleg tega objavlja publicistične članke, ki obravnavajo stanje slovenske politike, demokracije, civilne družbe itd., v različnih slovenskih medijih.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli