Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Milena Fornazarič

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

milena.fornazaric@net.doba.si

Nosilka predmeta: Integrirano marketinško komuniciranje

Milena Fornazarič je diplomirala iz novinarstva in mednarodnih odnosov na FSPN v Ljubljani, opravila MBA na Nizozemskem (The Netherlands Institute for Management, Maastricht, 1990) in magistrirala iz poslovodenja na Poslovni šoli Bled (2006). Doktorirala je iz trženja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na temo odnosov mladih do spletnega oglaševanja.

Kariero je začela kot novinarka gospodarske in zunanjepolitične redakcije Dela, bila več let vodja projektov v Poslovni šoli Bled ter več kot deset let vodja projektov, izvršna direktorica in direktorica dveh oglaševalskih agencij (Studio Marketing, Luna). Vmes je bila namestnica direktorja v računalniškem podjetju Unistar LC. Deset let je bila direktorica takrat največjega medijskega zakupnika Media Poola in programska direktorica vsakoletnega mednarodnega seminarja o medijskih trendih SEMPL v Portorožu v organizaciji Media Poola. Od leta 2010 je v svojem podjetju svetovalka za medijske in strateške projekte, opravlja reorganizacijo trženja in vodenja v več slovenskih medijskih hišah, agencijah in podjetjih. Je specialistka za medijski zakup, marketinške strategije, vodenje (optimizacija poslovnih procesov in krizno vodenje). Svetovalka uprav več podjetij v prodajnih postopkih.

Je članica več strokovnih združenj, dveh nadzornih svetov, predsednica Slovenskega oglaševalskega razsodišča pri Slovenski oglaševalski zbornici, članica Združenja nadzornikov Slovenije, pridobila je certifikat ZNS o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora in članica Častnega razsodišča Združenja nadzornikov Slovenije. Je članica poslovno-marketinškega sveta pri Olimpijskem komiteju Slovenije in članica senata Fakultete za poslovne vede v Ljubljani in Visoke šole za poslovne vede v Ljubljani ter predstojnica Katedre za trženje na Visoki šoli za poslovne vede v Ljubljani. Je habilitirana predavateljica na visokošolskem študiju trženja na Visoki šoli za poslovne vede v Ljubljani pri predmetih Integrirane tržne komunikacije, Odnosi z mediji, Mediji in branding, ter magistrskem študiju marketinga na Fakulteti za poslovne vede v Ljubljani.

Poleg opredelitev trženjskega komuniciranja, njegove vloge in organizacije dejavnosti tržnega komuniciranja pri naročniku in agenciji trženjskega komuniciranja bodo študenti spoznali taktike in akcije marketinškega komuniciranja ter se naučili določati cilje in proračun za aktivnosti trženjskega komuniciranja. Spoznali bodo oglaševanje kot orodje trženjskega komuniciranja – oblike, cilji, funkcije, proces oglaševanja, merjenje učinkov oglaševanja … Poleg tradicionalnih množičnih medijev smo priča izjemnemu razvoju novih medijev. Študenti bodo spoznali načrtovanje medijskega spleta in tudi druga orodja trženjskega komuniciranja (osebna prodaja, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, PR, korporativno komuniciranje, SEM, CEO, direktni marketing, sponzorstvo, donatorstvo …), predvsem pa se blagovne znamke ustvarjajo skozi zgodbe, ne oglase.

Hitri trendi razvoja zahtevajo, da pozornost namenimo družbeno etičnemu in pravnemu vidiku marketinške komunikacije.

Globalno konkurenčno poslovno okolje zahteva poleg teoretičnih znanj tudi temeljito poznavanje praks učinkovitega trženjskega komuniciranja tako pri agencijah, medijih kot tudi upravljavcih vsebin ter naročnikih kot nosilcih blagovnih znamk. Poleg dobrega obrtniškega poznavanja novih, nišnih pristopov pa razvoj odpira etične in pravne dileme in vedno nove oblike pojavnosti trženjske stroke.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli