Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

izr. prof. dr. Peter Stanovnik

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

peter.stanovnik@net.doba.si

Nosilec predmetov: Inovativni poslovni procesi, odnosi in modeli, Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij

Študiral je ekonomijo na ljubljanski in zagrebški univerzi, kjer je doktoriral iz ekonomije. V prvih osmih letih po koncu študija je bil zaposlen kot strokovni sodelavec v Biroju za operacijske in tržne raziskave pri GZS, potem je deloval kot raziskovalec na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, eni izmed vodilnih slovenskih raziskovalnih organizacij na področju ekonomije.

V letih 1991–2003 je bil direktor omenjenega inštituta. Poleg svetovalnih, publicističnih in pedagoških izkušenj ima reference na področju raziskovalnega dela pri domačih in mednarodnih projektih v okviru 6. in 7. okvirnega programa (Phare – ACE, Inco COPERNICUS, COST). Med drugim je vodil projekt Proces integriranja slovenskega gospodarstva v EU. Med letoma 1999 in 2003 je bil podpredsednik Evropskega združenja raziskovalno-razvojnih inštitutov. Sodeluje z Evropsko komisijo EU kot ekspert in ocenjevalec projektov R&R. V ekonomskih revijah je objavil vrsto člankov s področja tehnološke, raziskovalno-razvojne in inovacijske politike. Od leta 2001 deluje kot partner švicarskih inštitutov IMD in WEF pri izdelavi letnih poročil o svetovni konkurenčnosti. Leta 2004 je bil na EF Univerze v Ljubljani habilitiran za izrednega profesorja. Od leta 2008 je predsednik programskega odbora ljubljanskega Tehnološkega parka in član strateškega sveta za tehnološki razvoj pri GZS.

Na DOBA Fakulteti je nosilec dveh predmetov (Inovativni procesi, odnosi in modeli, Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij), na Fakulteti za podjetništvo je nosilec predmeta Inovacijski menedžment.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli