Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Sandra Kučina Softić

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

sandra.kucina-softic@net.doba.si

Nosilka magistrskih predmetov: Menedžment e-izobraževanja

Doc. dr. Sandra Kučina Softić ima več kot 25 let izkušenj z delom v sistemu visokega šolstva. Od leta 2013 je pomočnica ravnatelja Univerzitetnega računskega centra Univerze v Zagrebu (Srca). Je tudi vodja Centra za e-učenje pri Srcu. Njeno delo je osredotočeno na spremljanje in spodbujanje implementacije e-učenja na institucijah v sistemu visokega šolstva na Hrvaškem ter svetovanje in podpora institucijam, predavateljem in študentom pri uvajanju novih tehnologij v proces poučevanja in učenja.

Leta 2014 je pridobila naziv Master of Science in Digital Education na Univerzi v Edinburghu, Velika Britanija, leta 2020 pa je doktorirala na področju informacijskih in komunikacijskih znanosti na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. Leta 2021 je bila izbrana za docentko na področju družboslovnih znanosti, smer informacijske in komunikacijske znanosti.

Njeno področje zanimanja je strateško odločanje v zvezi s sistematično implementacijo e-učenja in usposabljanje učiteljev za uvajanje novih tehnologij v izobraževalni proces. Poleg tega spodbuja in se ukvarja z odprtim izobraževanjem in izobraževanjem na daljavo. Je članica projektnih ekip na Hrvaškem in na evropski ravni ter aktivno sodeluje in predstavlja na mednarodnih konferencah.

Je soavtorica knjige Digitalna transformacija - novi pristopi in izzivi v izobraževanju (Koprivnica, Univerza Sever, 2021). Je avtorica in soavtorica številnih spletnih tečajev, povezanih z digitalnimi kompetencami učiteljev. Poučuje na Filozofski fakulteti Univerze v Mostarju.

V letih 2018–2020 je bila predstavnica Republike Hrvaške v Delovni skupini za digitalno izobraževanje: učenje, poučevanje in ocenjevanje v okviru "Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju" (ET 2020) pri Evropski komisiji, istega leta pa je bila imenovana tudi za članico Evropske strokovne skupine za izobraževanje in usposabljanje pri Evropski komisiji za pripravo smernic evropskega okvira za izobraževanje in usposabljanje 2030. Od leta 2021 je članica delovne skupine za visoko šolstvo pri Evropski komisiji kot predstavnica EDEN DLE.

Od leta 2019 do 2022 je opravljala funkcijo predsednice mednarodne organizacije European Distance and Learning Network (EDEN), od leta 2022 pa je podpredsednica EDEN DLE.

Redno objavlja znanstvene in strokovne članke v revijah in na konferencah.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli