Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Satja Lumbar

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

satja.lumbar@net.doba.si

Nosilec predmeta: Upravljanje energije v mestih pametne zgradbe in procesi

Dr. Satja Lumbar je strokovnjak s področja avtomatizacije procesov, s to temo se je ukvarjal na dodiplomskem študiju in podipolmskem študiju v sklopu Fakultete za Elektrotheniko Univerze v Ljubljani. V času podiplomskega študija je vzporedno deloval kot mladi raziskovalec na Oddelku za Sisteme in Vodnje na Inštitutu Jožef Stefan. Po končanem doktorskem študiju na temo avtomatskega vodenja letal na osnovi vizualnih informacij se je zaposlil v novo ustanovljenem podjetju Entia d.o.o., ki je razvilo in vgrajevalo lastne sisteme za avtomatizacijo stanovanjskih zgradb. V 10 letih delovanja je kot eden ključnih ljudi v podjetju sodeloval pri avtomatizaciji in digitalizaciji več kot 1.000 zgradb v 15 državah. Trenutno je zaposen v podjetju 1Home d.o.o., ki razvija in izdeluje pametne naprave za uporabo v zgradbah. 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli