Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Svitlana Buko

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

svitlana.buko@net.doba.si

Nosilka dodiplomskih predmetov: Medkulturni Menedžment

Nosilka magistrskih predmetov: Ruščina z značilnostmi slovanske poslovne kulture

Dr. Svitlana Buko je sociolog in kulturolog. Rojena je v St. Petersburgu (Rusija) vendar živi in dela v različnih državah (do sedaj šest držav). Dokončala je program mednarodne izmenjave v Kaliforniji (ZDA, 1998),  diplomirala iz humanistike na Sanktpetersburški družboslovni univerzi (Rusija, 2002) in doktorirala na Državni znanstveni akademiji, Inštitut za sociologijo (Ukrajina, 2009). Njena doktorska raziskava je osnovana na petletni praksi dela v medkulturnem managementu v mednarodnih organizacijah za mednarodno sodelovanje med ZDA in Ukrajino: Citizens Development Corps (CDC), American Councils (ACCELS), International Research and Exchanges Board (IREX), and the United Nations (UNDP). Njeno post doktorsko delo "IT outsourcing and employment patterns / »Vzorcev najemanja zunanjih izvajalcev in zaposlovanja v informacijski tehnologiji" (Austria, 2012) je bilo pripravljeno v sodelovanju z Vienna ERSTE Foundation.

Med leti 2013-2018 je vodila raziskovalni projekt na temo kulturne inteligence v štirih državah vzhodne in centralne Evrope: Ukrajina, Moldavija vs. Slovenija, Srbija.

Od leta 2018 deluje kot docentka na področju medkulturnega menedžmenta. Dr. Buko poučuje medkulturni management na dodiplomski in podiplomski stopnji. Ima visoko stopnjo razvitih digitalnih kompetenc (svoje izkušnje iz ZDA in Avstrije zdaj implementira v Sloveniji) in 9 let izkušenj poučevanja z inovativnimi pedagoškimi pristopi na področju visokega šolstva.

Rezultate svojih raziskav predstavlja na mednarodnih konferencah v Rusiji, ZDA, Ukrajini, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Španiji, Romuniji, Sloveniji, Srbiji, Belgiji, na Irskem, na Cipru.  

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli