Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Tina Čok

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

tina.cok@net.doba.si

Nosilka predmeta: Kitajščina z značilnostmi azijske poslovne kulture

Tina Čok je zunanja sodelavka DOBA Fakultete od leta 2021. Diplomirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz sinologije in italijanskega jezika in književnosti. Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem pa je leta 2019 doktorirala iz edukacijskih ved. Od leta 2021 je docentka za področje jezikoslovja na Oddelku za uporabno jezikoslovje na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer poučuje lektorat kitajščine ter predmeta Jezikovni viri in Digitalna besedila. Kot znanstvena sodelavka je zaposlena tudi na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. 

Raziskovalno se ukvarja s kognitivnimi vidiki učenja in poučevanja jezikov, s poudarkom na učenju in poučevanju standardne kitajščine matične govorce indoevropskih jezikov. Raziskovalno in študijsko je večkrat gostovala na kitajskih univerzah, nazadnje v času doktorskega študija kot gostujoča raziskovalka (Erasmus Mundus) v okviru Centra za študije možganov in kognitivne znanosti na Pekinški univerzi (LR Kitajska). Objavila je več znanstvenih člankov in v soavtorstvu tudi znanstveno monografijo z naslovom Kultura na koncu jezika: razprave o prepletu kitajskega jezika in kulture.

Na DOBA Fakulteti poučuje izbirni predmet Kitajščina z značilnostmi azijske poslovne kulture, pri katerem se študenti na vstopni jezikovni ravni učijo osnov kitajskega poslovnega jezika. Poleg sporazumevanja in avtonomnosti izražanja ter ustreznega odzivanja v preprosti jezikovni interakciji, ki je vezana na poslovne situacije, študenti s spoznavanjem novih kulturnih vzorcev, navad, razumevanjem in primerjanjem drugih kulturnih okolij z lastnim okoljem in spoznavanjem specifičnih oblik obnašanja v poslovnem svetu na Kitajskem pridobijo tudi zavest o specifikah medkulturnega stika različnih in oddaljenih kultur.
 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli