Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

prof. dr. Tina Vukasović

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

tina.vukasovic@net.doba.si

Nosilka dodiplomskih predmetov: Raziskave trga za potrebe marketinga, Menedžment izdelkov, storitev in blagovnih znamk

Nosilka magistrskih predmetov: Mednarodni marketing, Menedžment v prodaji in marketingu, Razvoj izdelkov in blagovnih znamk, Raziskave trga

Nosilka doktorskega predmeta: Prispevek za znanstveno konferenco

Tina Vukasović je doktorirala na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem. V svoji delovni karieri je bila več kot dvanajst let zaposlena v gospodarstvu, v strateškem marketingu Perutnine Ptuj, d. d. Danes je zaposlena na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju, na DOBA Fakulteti v Mariboru ter na Fakulteti za management in Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo Univerze na Primorskem. Izvoljena je v pedagoški naziv redna profesorica za področje trženja. Pedagoško in raziskovalno sodeluje z različnimi univerzitetnimi in drugimi visokošolskimi zavodi. Svoja raziskovalna dela predstavlja v uglednih domačih in tujih znanstvenih revijah ter na mednarodno priznanih konferencah. Znanstvenoraziskovalna področja, s katerimi se ukvarja, so marketing, strateški marketing, mednarodni marketing, raziskave trga, menedžment blagovnih znamk, vedenje in raziskovanje vedenja potrošnikov.

Moto, ki mu sledi pri svojem delu, je prisluhniti potrebam študentov, obogatiti njihovo znanje z inovativnim in ustvarjalnim pristopom poučevanja, s ciljem doseči najboljše učne rezultate.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli