Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Tomaž Klobučar

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

tomaz.klobucar@net.doba.si

Nosilec predmetov: Inovacije v e-izobraževanju, Upravljanje znanja in učeča se organizacija

Tomaž Klobučar se na Institutu »Jožef Stefan« ukvarja z raziskovanjem in razvojem tehnološko podprtega učenja, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter informacijske varnosti. Naziv doktorja znanosti s področja računalništva in informatike je dosegel na Univerzi v Ljubljani.

Njegove raziskovalne dejavnosti večinoma potekajo v okviru mednarodnih projektov, na primer eID4U (eID for University) iz programa Instrument za povezovanje Evrope, EmployID (Scalable cost-effective facilitation of professional identity transformation in public employment services) iz 7. okvirnega programa EU, PROLEARN (Network of excellence in professional learning) in iCamp (Innovative, inclusive, interactive & intercultural learning campus) iz 6. okvirnega programa EU, ELENA (Creating a smart space for learning) in UNIVERSAL (UNIVERSAL Exchange for Pan-European higher education) iz 5. okvirnega programa EU ter OpenScout (Skill based scouting of open user-generated and community-improved content for management education and training) in iCoper (Interoperable Content for Performance in a Competency-driven Society) iz programa eContentplus.

Pri teh projektih je raziskoval uporabo družabne programske opreme ter probleme varnosti in zasebnosti v tehnološko podprtem izobraževanju in čezmejnih izobraževalnih e-storitvah, sodeloval pri povezovanju različnih virov gradiva za izobraževanje in usposabljanje, analiziral ustreznost standardov za tehnološko podprto učenje pri opisovanju in uporabi kompetenc v visokem šolstvu ter sodeloval pri razvoju sistemov EducaNext za izmenjavo učnega gradiva med visokošolskimi ustanovami in HCD Suite za upravljanje izobraževanja v podjetju. Glavni cilj predmetov Inovacije v e-izobraževanju in Upravljanje znanja in učeča se organizacija je teoretično in praktično prikazati najnovejše e-izobraževalne tehnologije in naučiti slušatelje, da jih znajo izbrati in uporabiti v določenem izobraževalnem kontekstu.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli