Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Urška Starc Peceny

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

urska.starc-peceny@net.doba.si

Nosilka magistrskega predmeta na DOBA Fakulteti: Spletni marketing

Doc. dr. Urška Starc Peceny je pridobila izobrazbo v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Leta 2001 je doktorirala na Univerzi v Salzburgu, in sicer z disertacijo na temo novih medijev in tehnologij (umetna inteligenca, big data) v poslovnem komuniciranju. Ima več kot dvajset let mednarodnih podjetniških izkušenj ter izkušenj s področja digitalnih inovacij, novih medijev in poslovnega komuniciranja. Kot vodja inovacij v podjetju Arctur vodi oddelek Turizem 4.0, namen katerega je preoblikovati današnjo turistično industrijo in so-ustvarjati nove storitve in izdelke za nenehno izboljševanje naše skupne prihodnosti.

Redno je gostujoča predavateljica za področje pametnih tehnologij na mednarodnih konferencah in univerzah. Je tudi vodja Nasa Space Apps Challenge v Avstriji. Nenehno v gibanju živi med Slovenijo in Avstrijo. Na DOBA Fakulteti je nosilka predmeta Spletni marketing in soizvajalka pri predmetu Komuniciranje participacija in vključenost deležnikov pri vodenju pametnih mest.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli