Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

prof. dr. Vinko Potočnik

Delovno mesto

zunanji sodelavec

E-mail

vinko.potocnik@net.doba.si

Področje: Teorija in praksa dobrodelnosti in solidarnosti

Rojen je leta 1947, po maturi leta 1966 (II. gimnazija v Mariboru) se je vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani in 1972. diplomiral. Po dveh letih duhovniške službe je nadaljeval študij družbenih ved v Rimu, kjer je leta 1980 doktoriral (smer sociologija religije). Od 1981. do upokojitve leta 2011 je bil profesor sociologije religije in psihologije religije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

Njegovo znanstvenoraziskovalno delovanje se osredinja predvsem na sociološko in psihološko proučevanje sodobne religioznosti, posebno v slovenskem in srednjeevropskem prostoru. V zadnjih dveh desetletjih je opravil več raziskav o verskem življenju v Sloveniji s poudarkom na problematiki vrednot, družine in socialne vloge religije. Od začetka študija družbenih ved je vpet v mednarodno mrežo raziskovanj religioznosti, sodeloval je na več univerzah v Evropi in ZDA.

Poleg raziskovalnega, predavateljskega in mentorskega dela kot teolog ter kot sociolog in psiholog »vsakdanjega življenja« redno sodeluje v javnih medijih.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli