Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

prof. dr. Zdenko Medveš

Delovno mesto

zunanji sodelavec

E-mail

zdenko.medves@net.doba.si

Področje: Izobraževalne politike

Zdenko Medveš je svojo znanstveno kariero začel kot asistent na Pedagoškem inštitutu, med letoma 1972 in 1975 je bil direktor inštituta, nato pa se zaposlil kot redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je med letoma 1980 in 2009 pri študiju pedagogike in andragogike poučeval predmete: Zgodovina pedagogike in šolstva, Komparativna pedagogika in Teorija vzgoje. S številnimi predavanji je sodeloval tudi s tujimi univerzami, zlasti z univerzama v Osnabrücku in Celovcu. Ob znanstvenem in pedagoškem delu je bil tudi eden od nosilnih strokovnjakov pri razvijanju sistema izobraževanja v Sloveniji, v letih 1975–80 pri šolskem ministrstvu kot svetovalec za pripravo šolske zakonodaje, med letoma 1999 in 2000 pa kot državni sekretar za visoko šolstvo. V devetdesetih je sodeloval pri prenovi sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji, med drugim pri uvedbi poklicne mature. Po letu 2000 pa je kot mednarodni ekspert sodeloval pri projektih reformiranja poklicnega izobraževanja na Balkanu, posebno intenzivno pri pripravi kompetenčno naravnanih programov poklicnega izobraževanja v Črni gori. Je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli