Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

izr. prof. dr. Živa Veingerl Čič

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

ziva.veingerl-cic@net.doba.si

Nosilka dodiplomskih predmetov: Sodobni koncepti kadrovskega menedžmenta, Razvoj zaposlenih, Organizacijska psihologija

Nosilka magistrskih predmetov: Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti

Živa Veingerl Čič  je doktorirala s področja upravljanja individualne uspešnosti zaposlenih na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Ima več kot dvajset let izkušenj v poslovnem sektorju na področju trženja, komuniciranja, svetovanja  in kadrovskega menedžmenta. Svojo poslovno pot je leta 1995 začela na Ekonomskem inštitutu Maribor (EIM) kot raziskovalka, predavateljica in svetovalka za mala in srednja podjetja. Med delom na EIM je pridobila štipendijo EU Leonardo da Vinci, na podlagi katere je za pol leta odšla na Dunaj, kjer je 6 mesecev delala kot raziskovalka na Institutu für Gewerbe und Handwerksforschung. Svojo kariero je nadaljevala leta 2003 v Probanki, kjer je opravljala različne funkcije od specialistke za razvoj kadrov do vodje Službe za razvoj zaposlenih in komuniciranje. Od leta 2010 do 2011 je bila tudi članica Uradniškega sveta vlade RS. Leta 2016 se je kot raziskovalka zaposlila na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in bila septembra 2018 na Univerzi v Mariboru izvoljena v pedagoški naziv docentka za področje Management poslovanja.

Njeno področje raziskovanja obsega upravljanje s človeškimi viri, uspešnost in raznolikosti posameznikov ter skupin, razvoj človeškega potenciala, age menedžment, medgeneracijsko sodelovanje, organizacijsko dinamiko, digitalizacijo, agilnost ter druge sodobne koncepte ravnanja z zaposlenimi. Je certificirana trenerka (Train the Trainers) in certificirana coachinja ter avtorica ali soavtorica številnih poljubnih in znanstvenih člankov ter poglavij v uglednih domačih in tujih znanstvenih revijah in knjigah. Aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah. Kot raziskovalka sodeluje tudi v različnih domačih in mednarodnih raziskovalnih ter aplikativnih projektih. Svoje teoretično znanje in izkušnje z veseljem implementira v prakso podjetij kot svetovalka, prav tako pa kot predavateljica svoje znanje prenaša na mlajše generacije.

Od oktobra 2019 je zaposlena na DOBA Fakulteti kot visokošolska učiteljica. Pri predmetih, ki jih poučuje povezuje teoretično znanje s praktičnimi izkušnjami s ciljem razvijanja potencialov in kritičnega razmišljanja posameznikov ter skupin. Navdihuje jo usmerjenost na posameznika in njegov napredek ter razvoj organizacij.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli