Sodelovanje z institucijami

DOBA, Vodilna mednarodna online fakulteta

Sodelovanje z institucijami

DOBA Fakulteta na podlagi dvostranskih sporazumov sodeluje z več kot 45 visokošolskimi institucijami v tujini. Aktivno sodelovanje in povezovanje s tujimi visokošolskimi ustanovami se kaže v izmenjavah študentov, učiteljev in osebja, v sodelovanju na raziskovalnih in razvojnih projektih, v organizaciji in razvoju programov skupnih diplom in razvoju ter izvedbi različnih projektov v okviru krepitve internacionalizacije doma.  

Fakulteta se dejavno vključuje v mednarodna združenja in mreže, kot so: EDEN - European Distance and E-learning and Network, BUSINET - Network for the Development of Business Education Programmes, CEEMAN - Central and East European Management Development Association, KEN - Knowledge Economy Network.

                     

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo