Domov > Magistrski programi > Program Marketing in prodaja

Program Marketing in prodaja

Če želite izpopolniti svoja znanja s področja marketinga in prodaje ter pridobiti inovativne marketinške ideje za vaše podjetje, je edinstven magistrski program Marketing in prodaja pravi za vas.

Ko marketing ustvari priložnost, se prodaja zbudi.

Vsako uspešno in na konkurenčnost ter trajnostno rast osredotočeno podjetje zahteva od zaposlenih tudi poglobljeno znanje in kompetence iz teorije in prakse marketinga in prodaje.

Trendovske veščine za uspešen marketing in prodajo

Podiplomski magistrski program Marketing in prodaja se osredotoča na dve poslovni področji - marketing in prodajo, njuno soodvisnost in prepletenost v stalno se spreminjajočem, globalno konkurenčnem poslovnem okolju, kow-how za prilagajanje podjetij na te spremembe in usmerjenost v prakso z delom na študijah primerov in lastnih projektih. 

Z edinstvenimi vsebinami s področja psihologije prodaje, upravljanja odnosov s strankami, korporativnega komuniciranja, spletnega marketinga, kreativnosti in inovativnosti, pa tudi spoznavanja najnovejših strategij tehnik in prodaje boste vi in vaše podjetje konkurenčni.

Vpis v program je izjemno zanimiv za vse, ki imate tehnično predznanje in želite svoje delo oplemenititi z boljšo prodajo vaši izdelkov in storitev.

Želite biti na tekočem o programu in vpisu? Izpolnite informativno prijavo.

Program nudi priložnosti za:

Pričakujemo motivirane posameznike, ki ...

Vaši rezultati po zaključenem študiju

Usposobite se za atraktivne menedžerske položaje v podjetju.

Informacije o programu

Vrsta programa: podiplomski magistrski program
Stopnja: 2. bolonjska stopnja
Raven izobrazbe SOK: 8
Jeziki izvajanja: slovenski
Trajanje programa: dve leti (120 ECTS)
Način izvedbe študija: online študij
Strokovni naslov: magister/magistrica marketinga in prodaje

Priložnosti zaposlitve

Diplomanti boste usposobljeni za samostojno pripravo strategij in planov marketinga, koordinacijo med vodji marketinga in agencijami, distribucijo prodaje, raziskav tržišča in temu primerno planiranje marketinške in prodajne aktivnosti ter pripravo za to potrebnih budžetov. Zavedali se boste pomena prepletanja marketinga in prodaje z drugimi poslovnimi funkcijami v podjetju.  Zaposljivi boste v podjetjih z jasno vizijo konkurenčnega trajnostnega razvoja, na področju gospodarstva in negospodarstva.

Profesorji iz prakse

Visokošolski učitelji v programu so priznani strokovnjaki na svojem področju. Z njihovo pomočjo boste pridobili znanja in razvili kompetence za osebno rast in poklicno življenje. Sodelovali boste tudi na srečanjih z odmevnimi gostujočimi predavatelji iz prakse. Visokošolski učitelji pri svojem delu uporabljajo sodobne pedagoške pristope, ki spodbujajo aktivno in sprotno delo.

Zaključek programa

Študij boste zaključili s pripravo in zagovorom magistrske naloge si tako pridobili diplomo in strokovni naslov magister/magistrica marketinga in prodaje

Izobrazba, ki si jo boste pridobili vam omogoča nadaljevanje študija na doktorskih študijskih programih 3. bolonjske stopnje.


 

Print