Projekti na DOBA Fakulteti

Poslovni inštitut

Projekti na DOBA Fakulteti

Mednarodni znanstvenoraziskovalni in drugi razvojni programi in projekti na DOBA Fakulteti potekajo v okviru Poslovnega inštituta.

Mednarodni projekti 

MASTER@HOME (Internationalisation at Home through Online Micro Masters and Virtual Mobility - Turkey, Macedonia, Slovenia, Lithuania)
Vodja projekta: Istanbul University, Turčija
Partnerji: DOBA Fakulteta Maribor, Slovenija; Institut za KOMUNIKACISKI STUDII Skopje, Severna Makedonija, Vytautas Magnus University, Litva
Trajanje projekta: september 2018 – avgust 2021
Glavni cilj projekta: Razvoj in implementacija dveh mednarodnih online Micro Master programov: s področja podjetniških ekosistemov in inovativnih strategij ter področja komunikacijskih tehnik prihodnosti. V omenjene programe se bodo vključevali posamezniki iz različnih držav.

EnDigiCom (Enhanced Digital Competencies for Business Usage)
Vodja projekta: EWS Wien, Avstrija
Partnerji: DOBA Fakulteta Maribor, Slovenija; IGS, Francija; Businet VZW, Belgija, EBC Hochschule, Nemčija; WDS7 Social Media Agentur, Avstrija; Actuado d.o.o., Slovenija
Trajanje projekta: oktober 2017–september 2019
Glavni cilj projekta: S projektom EnDigiCom ugotavljamo pomanjkanje ustreznih kompetenc zaposlenih za uporabo družbenih medijev v malih in srednje velikih podjetjih. Splošni cilj projekta je nadaljnji razvoj poklicnega usposabljanja za organizacije, ki želijo svoje zaposlene usposobiti za obvladovanje vsakodnevnih izzivov, vključno s strokovno uporabo družbenih medijev.

Erasmus+ logotip

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske Unije. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

e-PROFMAN (Joint Online Program for Professional Development in Innovative Management, Leadership and Strategic Communication – Macedonia, Slovenia and Turkey)
Vodja projekta: Visoka škola za novinarstvo i za odnosi so javnosti, Skopje, Makedonija
Partnerji: DOBA Fakulteta Maribor, Slovenija; University of Istanbul, Turčija
Trajanje projekta: september 2015–avgust 2018
Glavni cilj projekta: Razvoj online usposabljanja s področja inovativnega menedžmenta, vodenja in strateškega komuniciranja, v katerega so bodo vključevali posamezniki iz različnih držav.

TELLme (Training for Education, Learning and Leadership towards a new Metropolitan Discipline)
Vodja projekta: Politecnico di Milano
Partnerji: Fondazione Politecnico di Milano, Universidad de Sevilla, DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Autonoma Metropolitana, Universidad de Guadalajara, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Economia e Sostenibilita, CIPPEC
Trajanje projekta: september 2017–avgust 2020 
Projekt ima dva glavna cilja:
1) Vzpostavitev skupnosti dobrih praks pri upravljanju metropolitanske kompleksnosti za premostitev vrzeli med akademskim znanjem in dejanskimi potrebami mest (metropol).
2) Razvoj in testiranje izobraževalnega programa (modela, modula), namenjenega boljšemu razumevanju, konceptualizaciji, načrtovanju in upravljanju z različnimi dimenzijami metropolitanske kompleksnosti, ki ga bodo kasneje lahko prevzele in v svoje izobraževanje implementirale tudi druge visokošolske izobraževalne ustanove.

DESTINY (Developing Employability Skills Through INnovative education using MOOCs for Youth and work seekers)
Vodja projekta: STAFFORDSHIRE University, Velika Britanija
Partnerji: DOBA Fakulteta Maribor, Slovenija; Bitjam Limited, Velika Britanija; EVM Project Management Experts S.L, Španijia; Sentiment Analysis, Grčijia; Universidad de la Laguna, Španija; TEI of Crete, Grčija; Kadis, d. o. o., Slovenija
Trajanje projekta: oktober 2014–september 2017
Glavni cilj projekta: Razvoj oz. povečanje zaposlitvenih veščin mladih in drugih iskalcev zaposlitve ob pomoči množičnih online tečajev na podlagi potreb delodajalcev.
Spletna stran projekta: www.destiny-eu.net

E-SOLVE: E-learning SOLutions for VEt 
Vodja projekta: University of Pannonina, Faculty of Business and Economics, Madžarska
Partnerji: DOBA Fakulteta Maribor, Slovenija, European Foundation for Quality in E-Learning (EFQUEL), Belgija, European Distance and E-Learning Network (EDEN), Velika Britanija 
Trajanje projekta: oktober 2013–september 2014
Glavni cilj projekta: Diseminacija in uporaba rezultatov tekočih in zaključenih projektov na področju e-izobraževanja v programu Leonardo Da Vinci.

Improvement of Business Process Management in Higher Education Institution
Program: Lifelong learning Programme, Erasmus
Vodja projekta: IMC FH Krems, University of Applied Sciences, Krems a.d. Donau, Avstrjia
Partnerji: BICERO, Center za poslovno informatiko Rozman, d. o. o., Slovenija, DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Slovenija, West Lithuania Business College, Litva,  American University in Bulgaria, Bolgarija, Szczecinska Szskola Wyzsza Collegium Balticum, Poljska, I.S.C.N., International Software Consulting Network Ltd., Irska
Trajanje projekta: oktober 2011–december 2013
Cilj: Izboljšanje kakovost procesnega upravljanja na visokošolskih ustanovah in posledično izboljšati zadovoljstvo in uspešnost najpomembnejših deležnikov – študentov in diplomantov.
Spletna stran projekta: http://www.bpm-hei.eu/

Joint Master Programme European HR Manager
Vodja projekta: University of Applied Sciences bfi, Vienna, Avstrija
Partnerji: University College Gent, Belgija, Hochschule Technik und Wirtschaft, Berlin, Nemčija, DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Slovenija
Trajanje projekta: november 2009–avgust 2011
Cilj: Razvoj skupnega magistrskega programa za področje upravljanja človeških virov: European HR Manager

Ready for Virtual Mobility? 
Program: Vseživljenjsko učenje, Erasmus – Virtualni kampusi
Nosilec: DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
Partnerji: Open University of the Netherlands, School of Management, Nizozemska, Oulu University of Applied Sciences, Raahe Scholl of Enginereing and Business, Finska, Newton College, Češka
Trajanje projekta: oktober 2007–september 2009
Cilj: Zagotavljanje pedagoške, lingvistične, komunikacijske, interkulturne podpore za ciljne skupine, vključene v virtualno mobilnost.

Office manager – The New Perspective
IPA for the Human Resources Development Component in Croatia 2007–2009
Vodja projekta: Međimurje Univesity of Applied Sciences/Međimursko veleučilište, Hrvaška
Training in Affected Sectors in Border Regions (TASBOR)
Program: DG Enlargement
Nosilec: Območna gospodarska zbornica Maribor v sodelovanju s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem (SBRA) iz Bruslja.
Partnerji: Mestni občini Novo mesto in Nova Gorica, Obrtna zbornica Slovenije, GZS Murska Sobota in italijanski partner ECIPA Veneto
Trajanje projekta: oktober 2006–marec 2008
Cilj: Izboljšati programe podjetniškega usposabljanja pri izobraževalnih institucijah in vzpostaviti boljše povezave med njimi in podjetniškim sektorjem.

Nacionalni projekti 

Karierni impulzi – razišči, poveži, dosezi
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Nosilec: DOBA Fakulteta Maribor
Trajanje projekta: 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015
Cilj projekta: Nadgradnja delovanja kariernega centra s poudarkom na krepitvi predstavitev in povezovanja podjetij/delodajalcev in študentov, razvoju novih vsebin in konceptov s področja kariernega svetovanja, povečevanju dostopnosti storitev kariernega centra, razvoju kadrov in povezovanju z drugimi kariernimi centri. 

Center vseživljenjskega učenja Zorim
Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport, Evropski socialni sklad
Nosilec: eim, Center razvoja človeških virov
Partnerji: Doba – Evropsko poslovno izobraževalno središče, Inštitut za raziskovanje podjetništva, Ljudska univerza Ormož, Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Regionalni sklad dela Podravje, MISC INFOPEKA, ZRSZ OS Maribor, CIPS, ZRSZ OS Maribor, ISM
Trajanje projekta: 15. november 2005–31. december 2007
Cilj projekta: ustvarjanje bolj spodbudnih razmer za uveljavljanje z IKT podprtega vseživljenjskega učenja v Podravju in s tem zagotavljanje boljše informiranosti, zaposljivosti, mobilnosti in aktivnosti prebivalstva ter dviga konkurenčnosti naše regije.
Inovativni pristop k poučevanju in učenju za večjo usposobljenost in konkurenčnost brezposelnih
Program: Phare donacijska shema 2003
Nosilec: Doba – Evropsko poslovno izobraževalno središče
Partnerji: Inštitut RS za rehabilitacijo, KID Kibla
Trajanje projekta: november 2005–november 2006
Cilj projekta: Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih ob uporabi sodobnih pedagoških pristopov, ki vključujejo e-učenje in kombinirano učenje.
Program sta delno financirala Evropska unija in delno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Na podlagi bilateralnega sporazuma z Maacstricht School of Management in Open University Netherlands je bila DOBA Fakulteta med letoma 2006 in 2007 vključena v pripravo, izvedbo in evalvacijo akreditiranega mednarodnega programa na daljavo Global MBA.
 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo