Domov > Magistrski programi > Prijava in vpis 2017

Prijava in vpis 2017

Vpis v sodobne in edinstvene magistrske programe je namenjen vsem, ki bi radi pridobili nove inovativne podjetniške ideje za vaš osebni in karierni razvoj.

Vaši koraki za začetek študija

1. Oddajte prijavo za vpis.

2. Poravnate vpisnino 389,00 EUR (če ste diplomant DOBA Fakultete, je popust 300,00 EUR in je vpisnina 89,00 EUR, če pa ste se udeležili informativnega dne, pa je popust 120,00 EUR in znaša vpisnina 269,00 EUR)

DOBA Fakulteta Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
TRR: 051008011838648  
sklic: SI00 198-0010-2017
namen: plačilo vpisnine
BIC:  ABANSI2X, koda:  OTHR

3. Priložite dokazila in vse skupaj pošljite na naslov fakultete: Prešernova 1, 2000 Maribor

4. V roku 24 ur nato prejmete po e-pošti vpisno dokumentacijo za dokončno potrditev vpisa

Z udeležbo na informativnem dnevu si prislužite 120 EUR popusta pri plačilu vpisnine

Vpisni pogoji

 Vpis v 1. letnik je namenjen kandidatom

z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).

Kandidati za vpis v magistrski študijski program z drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS, ki jih na podlagi predhodnih znanj določi Komisija za študijske zadeve. Znesek opravljanja dodatnih študijskih obveznosti se obračuna glede na število dodeljenih ECTS (50 % vrednosti ECTS).

Vpis v 2. letnik je namenjen kandidatom

z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).

Kandidati za vpis v magistrski študijski program z drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS, ki jih na podlagi predhodnih znanj določi Komisija za študijske zadeve. Znesek opravljanja dodatnih študijskih obveznosti se obračuna glede na število dodeljenih ECTS (50 % vrednosti ECTS).

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev

Kot dokazila o dokazovanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo pri notarju ali Upravnih enotah overjene fotokopije spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Kandidati ob prijavi priložite:

Razpis za vpis bo dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Print