Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

doc. dr. Mateja Brejc

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

mateja.brejc@doba.si

Nosilka dodiplomskih predmetov: Menedžment kakovosti v izobraževanju

Nosilka magistrskih predmetov: Trendi v e-izobraževanju

dr. Mateja Brejc je diplomirala iz sociologije kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, magistrirala iz vodenja v izobraževanju na Manchester Metropolitan University v Veliki Britaniji in doktorirala iz managementa na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Je docentka za področje managementa.

Zaposlena je bila v Šoli za ravnatelje, kjer je kot višja predavateljica in področna sekretarka izvajala usposabljanja za ravnatelje in strokovne delavce vrtcev in šol, vodila več nacionalnih in sodelovala v različnih mednarodnih projektih, organizirala in vodila strokovna srečanja in znanstvene posvete ter več mednarodnih konferenc (ATEE, ICSEI, ENIRDELM). Bila je glavna urednica revije Vodenje. Je (so)avtorica več člankov, publikacij in monografij in članica različnih domačih in mednarodnih združenj.

Od februarja 2022 je kot visokošolska učiteljica redno zaposlena na DOBA fakulteti, kjer aktivno deluje na organizacijskem in razvojno-raziskovalnem področju online izobraževanja. Je nosilka predmeta Menedžment kakovosti v izobraževanju in sodeluje pri predmetih s področja e-izobraževanja na dodiplomskih in magistrskih programih.

Rada potuje in planinari.

Osebna bibliografija: https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20220318_091103_a84162915.html

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli