Učitelji magistrskih programov

DOBA Fakulteta, sodobna in moderna fakulteta

izr. prof. dr. Silvija Ručević

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

silvija.rucevic@net.doba.si

Nosilka predmetov: Uporabna psihometrija

Dr. Silvija Ručević je končala študij psihologije na Filozofski fakulteti Univerze na Reki (Hrvaška), magistrirala na Inštitutu za kriminologijo na Univerzi v Cambridgeu (ZK) ter  doktorirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu (Hrvaška) na področju socialne psihologije.

Zaposlena je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze J. J. Strossmayer, na katerem predava, poleg predmetov iz področja socialne psihologije (Skupine in socialna interakcija), tudi na vrsti predmetov iz psihometrije (Meritve v psihologiji, Teorija testov ter Konstrukcija in interpretacija testov). Na Pravni fakulteti te univerze je tudi sodelavka na dodiplomskem in diplomskem študiju socialnega dela, na katerem predava na predmetih s področja metodologije raziskovanja v socialnem delu.

Je vodja vrste znanstvenih in strokovnih projektov ter članica panela Hrvaške fundacije za znanost za področje pedagogije, psihologije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije, sociologije, socialnih dejavnosti, izobraževalne znanosti in študije spolov. Objavila je vrsto del in aktivno sodelovala na številnih domačih in mednarodnih konferencah. Je tudi prostovoljka in sodeluje z različnimi društvi na temo kot so nasilje v družini, nasilje nad in med otroki, delo z marginaliziranimi skupinami (npr. Romi) ipd.

Interesna področja

  • Izvršne funkcije
  • Adaptivne in neadaptivne osebnostne lastnosti/psihopatska nagnjenja
  • Rizično in družbeno nesprejemljivo obnašanje otrok in mladostnikov/dejavniki tveganja in zaščite
  • Psihometrija in statistika
  • Javno komuniciranje
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli