Prijavno-vpisni postopek

Vključitev v študij

Prijavno-vpisni postopek

Kako poteka vključitev v študij?

1. Izpolnite prijavo (do 15. 2. oz. do zapolnitve prostih mest)

2. Ob prijavi priložite ustrezna dokazila o predhodni izobrazbi 

Dokazila za vpis v dodiplomske programe:

  • Vpis v 1. letnik – kopija srednješolskega spričevala (spričevalo o maturi/poklicni maturi)
  • Vpis v 2. letnik po merilih za prehode – kopija diplome višje šole ali potrdilo o diplomiranju (če diploma še ni bila izdana) po programu, sprejetim po letu 1994 ALI kopija srednješolskega spričevala + potrdilo o opravljenih izpitih na prejšnji fakulteti, če se vpisujete na podlagi nedokončane fakultete.
  • Vpis v tretji letnik po merilih za prehode – kopija diplome višje šole po programu, sprejetim pred letim 1994

Dokazila za vpis v magistrske programe:

  • Kopija diplome ali potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana – zaključen dodiplomski študij v obsegu 180 ECTS točk.
  • Kopija potrdila o opravljenih izpitih ali priloge k diplomi
  • CV življenjepis

Če ste študij zaključili v tujini, boste ob potrditvi vključitve morali poslati overjene kopije dokazil o zaključeni izobrazbi. 

3. Potrditev vključitve

Po 1. 2. 2024 (oziroma v roku 2 delovnih dni po oddaji prijave po tem datumu), boste po elektronski pošti prejeli navodila in dokumentacijo za vključitev (pogodbo, informacije za plačilo). Vključitev boste potrdili do roka, določenega v obvestilu, tako, da boste na sedež fakultete poslali zahtevane dokumente. Po pregledu vaše dokumentacije vas bomo o potrjeni vključitvi obvestili po elektronski pošti. 

4. Pričetek študija 

S študijem boste začeli z online uvajalnimi dnevi. Uvod v študij je namenjen pripravi na študij, spoznavanju učnega okolja, orodij, testiranju ... Šele po opravljenem uvajalnem programu boste pričeli s študijem pri prvem predmetu. O prvem online srečanju, ki bo 20. 2. 2024 zvečer (Uvodni dan), boste pravočasno obveščeni po elektronski pošti. Geslo in uporabniško ime boste prejeli na dan Uvodnega dne do 14. ure. Uvod v študij je obvezen in se opravlja v času od 20. 2. do pričeta prvega predmeta (4. 3. – dodiplomski programi, 12. 3. – magistrski programi).

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli