Specifike v magistrskih programih

Najpogostejša vprašanja

Specifike v magistrskih programih

Kateri vaš magistrski program bi bilo smiselno vpisati, če imam končano visoko izobrazbo tehnične smeri?
Lahko vpišete katerega koli od ponujenih štirih programov s področja menedžmenta. V vsakem primeru dopolnite znanja s področjem managementa, odvisno pa je, kaj od strokovnih področij potrebujete pri delu - ali ste v mednarodnih vodah, ali pa želite dopolniti znanja s področja marketinga in prodaje, ali pa razvijati kariero v pametna mesta oziroma želite napredovati v javnem sektorju ali neprofitnih organizacijah.

V primeru nesorodne smeri fakulteta določi dodatne obveznosti v obsegu od 12 do 14 kreditnih točk po ECTS (diferencialni predmeti). Določijo se glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete.  

V magistrski program Psihologija se z izobrazbo tehnične smeri ne morete vpisati. 

Trenutno končujem program Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi, zanima me, kateri od magistrskih programov bi bil nekako naravno nadaljevanje te smeri?
Nadaljevanje te smeri je program Marketing in prodaja na magistrskem študiju. Ni pa nujno, ker nekateri želijo tudi področje spremeniti in razširiti znanja z drugim programom.

Ali se lahko kot diplomirani ekonomist vpišem v program Psihologija?
Za razliko od magistrskih programov DOBA Fakultete: Mednarodno poslovanje, Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju, Marketing in prodaja in Menedžment pametnih mest, so pogoji za vpis v program Psihologija precej bolj zahtevni.

Pogoje za vpis v magistrski program Psihologija namreč izpolnjujete tisti, ki:

  1. imate že zaključen dodiplomski študij smeri Psihologija
  2. imate zaključen dodiplomski program: socialno delo, pedagogika in andragogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihosocialna pomoč, biopsihologija, in imate opravljenih do najmanj 50 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Strošek opravljanja predmeta je 99,00 EUR/predmet
  3. imate zaključen dodiplomski program z drugih strokovnih področij, če je program pokrival vsaj 30 ECTS vsebin, primerljivih vsebinam visokošolskega programa Uporabna psihologija in pred vpisom v celoti opravi naslednje obveznosti: Uvod v psihologijo, Statistika za psihologe, Psihologija osebnosti, motivacija in emocije, Kognitivna psihologija in osnove nevroznanosti, Razvojna psihologija, Organizacijska psihologija, Uvod v pedagoško psihologijo, Uvod v klinično psihologijo. Kandidat dodatne študijske obveznosti opravi pred vpisom. Strošek opravljanja predmetov je 2.679,00 (12 x 235,00).

Če vas torej zanima, ali izpolnjujete pogoje za vpis v program, vam predlagamo:

  • izpolnite obrazec
  • priložite dokumentacijo, ki je navedena na obrazcu
  • poravnajte strošek v višini 60 EUR na: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, TRR: SI56 0400 1004 9537 889, SWIFT KBMASI2X, namen plačila: obravnava prošnje za preverjanje pogojev
  • vse skupaj pošljite po e-pošti na naslov vpis@doba.si ali po pošti na naslov fakultete: Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

Kdaj in kako bom lahko opravil 8 predmetov, ki so pogoj za vpis v program Psihologija? 
DOBA Fakulteta bo predmetu izvajala od oktobra do junija, po vnaprej določenem urniku. V predmete boste vključeni in jih aktivno opravljali po Dobinem modelu online študija. Pogoj za vpis v magistrski program so vsi uspešno opravljeni predmeti. 

Ali so programi tudi v angleščini?
Če niso mednarodni programi, potem niso. Imate pa možnost izbrati angleške predmete v programu Mednarodno poslovanje, saj vam želimo omogočiti čim več mednarodnih izkušenj (različne kulture, jezik, itd).

A je veliko literature v angleškem jeziku?
Običajno velja, da je v vseh magistrskih programih pol literature v angleškem jeziku pol pa v slovenskem. So pa seveda tudi odstopanja navzgor ali navzdol, odvisno od predmeta.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo