Specifike v magistrskih programih

Najpogostejša vprašanja

Specifike v magistrskih programih

Kateri vaš magistrski program bi bilo smiselno vpisati, če imam končano visoko izobrazbo tehnične smeri?
Lahko vpišete katerega koli od ponujenih štirih programov s področja menedžmenta. V vsakem primeru dopolnite znanja s področjem managementa, odvisno pa je, kaj od strokovnih področij potrebujete pri delu - ali ste v mednarodnih vodah, ali pa želite dopolniti znanja s področja marketinga in prodaje, ali pa razvijati kariero v pametna mesta oziroma želite napredovati v javnem sektorju ali neprofitnih organizacijah.

V primeru nesorodne smeri fakulteta določi dodatne obveznosti v obsegu od 12 do 14 kreditnih točk po ECTS (diferencialni predmeti). Določijo se glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete.  

Trenutno končujem program Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi, zanima me, kateri od magistrskih programov bi bil nekako naravno nadaljevanje te smeri?
Nadaljevanje te smeri je program Marketing in prodaja na magistrskem študiju. Ni pa nujno, ker nekateri želijo tudi področje spremeniti in razširiti znanja z drugim programom.

Ali so programi tudi v angleščini?
Če niso mednarodni programi, potem niso. Imate pa možnost izbrati angleške predmete v programu Mednarodno poslovanje, saj vam želimo omogočiti čim več mednarodnih izkušenj (različne kulture, jezik, itd).

A je veliko literature pri študiju Menedžment pametnih mest v angleškem jeziku?
Običajno velja, da je v vseh magistrskih programih pol literature v angleškem jeziku pol pa v slovenskem. So pa seveda tudi odstopanja navzgor ali navzdol, odvisno od predmeta.

Je literatura v angleščini?
Da, literatura je tudi v angleščini. Navadno pol v angleščini in pol v slovenščini.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo