Priznavanje

Najpogostejša vprašanja

Priznavanje

Ali je mogoče, da se vpišem direktno v 2. ali 3 letnik, na podlagi nedokončanega študija sorodne smeri?
V 2. oziroma 3. letnik (razen v program Uporabna psihologija) se lahko vpišete študenti in diplomanti dodiplomskih programov sorodnih smeri, ki izpolnjujete pogoje za vpis. Na podlagi potrdila o opravljenih izpitih in potrjenih učnih načrtov se dodeli letnik vpisa in morebitne dodatne študijske obveznosti (diferencialni predmeti).

Ali se lahko priznajo kakšni opravljeni izpiti iz drugih, sorodnih smeri?
Študenti lahko uveljavljate znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom in med študijem – v različnih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja.

Na kakšen način opravljam diferencialne predmete?
Diferencialne predmete boste opravili na enak način kot ostale predmete po urniku. Tako boste v nekem trenutku imeli hkrati dva predmeta (redni predmet po urniku in diferencialni), če se boste tako prijavili.

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja
Študenti boste lahko znanja, pridobljena v neformalnih oblikah izobraževanja, izkazali z listinami oziroma portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del ...) Pri uveljavljanju neformalno pridobljenih znanj vas komisija vedno napoti tudi na preverjanje znanja (izpit, intervju ali kakšno drugo obliko preverjanja).

Kako je s priznavanjem prakse?
Pogoj za priznavanje strokovne prakse/praktičnega izobraževanja je najmanj eno leto delovnih izkušenj na ustreznem delovnem mestu.

Je priznavanje plačljivo?
V dodiplomskih programih je priznavanje formalnega znanja vključeno v stroške šolnine, priznavanje neformalnega znanja v dodiplomskih programih in priznavanje znanj v podiplomskih programih je plačljivo po ceniku DOBA Fakultete. >> Cenik storitev DOBA Fakultete

Se priznavajo tudi predmeti iz srednje šole?
Ne, v visokošolskem programu se vam ne morejo priznati znanja, ki ste jih pridobili v srednji šoli.

Se zaradi priznavanja šolnina zmanjša?
Priznani predmeti ne znižujejo stroškov celotnega študija v dodiplomskih programih.  V primeru, da komisija študentu prizna predmet v celoti v magistrskih programih, je študent upravičen do vračila šolnine v višini število ECTS predmeta x 50 % vrednosti ECTS točke.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli