Specifike v doktorskih programih

Najpogostejša vprašanja

Specifike v doktorskih programih

Kakšen certifikat iz angleščine je potreben?
Raven B2. Pridobite ga lahko na najbližji jezikovni šoli, kjer opravite pisno in ustno testiranje.

Kakšna je študijska obremenitev?
Od 30 do 40 ur tedensko s pripravo doktorske disertacije. 

Kdaj dobimo mentorja za disertacijo in kdo so lahko mentorji?
Supervizorja dobijo študenti v prvih dveh mesecih študija. Le-ta je kasneje skupaj z dispozicijo doktorske disertacije potrjen kot mentor. Seznam možnih mentorjev je na spletni strani doktorskega programa - https://www.fakulteta.doba.si/doktorski-programi/inovacije-in-trajnostno-poslovanje-v-digitalni-druzbi

Je literatura v angleščini?
Da, v celoti.

Pogoji za vpis?

  • študijski program 2. stopnje,
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
  • študijski program za pridobitev specializacije in ste pred tem končali visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravite študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS,
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrskem študijskem programu, ki je ovrednoten s 300 ECTS

Neposredni vpis v 2. letnik - nadaljevanje študija po merilih za prehode

  • V 2. letnik se lahko vpišete, če ste končali študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije (sprejeti pred 11. 6. 2004).

Kandidati za vpis v doktorski študijski program, ki nimate  ekonomske izobrazbe oz. ne izkazujete temeljnih ekonomskih znanj, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem in/ali izkustvenim učenjem opravite diferencialne predmete v obsegu 12-18 ECTS.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli