Potek, prilagodljivost, izvedba

Najpogostejša vprašanja

Potek, prilagodljivost, izvedba

Zanima me, če je mogoče narediti dva letnika v enem letu?
Ne, v enem študijskem letu ni mogoče narediti dveh letnikov.

Koliko časa povprečno na teden moram nameniti študiju?
Čas študija je odvisen od zahtevnosti predmeta in vašega morebitnega predznanja s področja, ki ga predmet obravnava. Vsekakor pa si za študij načrtujte minimalno od 10 do 15 ur na teden, včasih pa bo za delo na predmetu, še posebej proti koncu predmeta, treba nameniti tudi do 25 ur na teden. Odvisno tudi od stopnje študija.

V kolikšnem času dobim povratno informacijo za oddano nalogo?
Za krajše izdelke dobite povratno informacijo v roku od 1 do 2 dni, za daljše pa v roku od 3 do 4 dni. Učitelj lahko zaradi večjega števila študentov ali daljših izdelkov rok tudi podaljša, vendar vas o tem obvesti.

Kaj se zgodi, če kdaj ne morem oddati kakšne naloge v roku, ki je predviden za oddajo?
Obvezno o tem pred pretečenim rokom obvestite učitelja in mentorja ter se z njima dogovorite za podaljšanje roka oddaje naloge.

Kako naj delam v timu, če pa nikogar ne poznam oz. nisem še nikogar srečal/-a v živo?
Vsi študenti ste postavljeni v isto vlogo, vsi imate isti cilj, to je uspešno študirati, zato timsko delo zelo hitro steče, četudi se na začetku med seboj ne poznate. Bodite proaktivni in prvi vzpostavite stik s kolegi, najbrž se tudi oni soočajo z istimi dilemami.

Kako vem, kaj vse me čaka pri predmetu (katere naloge, kako jih opravljam in kdaj jih oddam)?
Ko boste prejeli dostop do predmeta in v njega prvič vstopili, boste videli vsa navodila in roke za opravljanje nalog pri predmetu za celoten čas trajanja predmeta. Tako si boste lahko svoj čas za študij ter usklajevanje z delom in družino že na začetku predmeta načrtovali. 

Ali je treba med študijem tudi v knjižnico oz. ali bo treba kupiti tudi kakšno knjigo?
Vsa obvezna in določena priporočena literatura je na voljo v vsakem predmetu. Prav tako vam je na voljo Medijski kotiček z dostopi do velikega nabora spletnih revij in člankov.

Je literatura v angleščini? 
Odvisno od predmeta. Pri magistrskih predmetih in nekaterih strokovnih predmetih predvsem dodiplomskega programa Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi je literatura v angleščini ali v kombinaciji s slovensko literaturo. Pri večini predmetov dodiplomskih programov pa je literatura v slovenskem jeziku.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli