Šolnina, plačilni pogoji

Najpogostejša vprašanja

Šolnina, plačilni pogoji

Koliko znaša šolnina in ali je mogoče obročno odplačevanje?
Natančne podatke za vsak program najdete na programskih podstraneh v razdelku 'prispevki za študij' in na naslednji povezavi: >> Cenik storitev DOBA Fakultete.

Kdaj se plača prvi obrok?
Če se prijavite na 1. prijavnem roku (do 30. 6.), je plačilo prvega obroka ob vpisu, predvidoma v začetku julija. Če pa se vpišete na 2. prijavnem roku, pa takoj ob vpisu septembra.

Plačnik bi bil delodajalec, kako poteka vpis v tem primeru?
Po oddani prijavi za študij, boste prejeli obrazec Izjava plačnika po e-pošti (in tudi preostalo dokumentacijo za potrditev vpisa). Podjetje izpolni Izjavo plačnika, na podlagi katere izstavimo račun podjetju.

Kaj vse je vključeno v ceno?
Šolnina tako vključuje: izvedbo študija, uvodna usposabljanja, dostop do portala: e-indeks, e-referat, naročanje potrdil, dostop do urnikov, e-gradiva, dostop in uporabo medijskega kotička, obravnava prošenj za formalno priznavanje na komisiji za študentske zadeve za dodiplomske programe, mentorstvo, tehnično podporo, Microsoftov paket Office 365, trikratno opravljanje izpitov, storitve Kompetenčnega centra, članarino za knjižnico. 

V šolnino ni vključen strošek diplomiranja oziroma magistrska naloga.

Je opravljanje izpitov posebej plačljivo?
V šolnino je vključeno trikratno opravljanje vsakega izpita, v kolikor bi šli na izpit četrtič ali več, je pristop k izpitu plačljiv po veljavnem ceniku.

Ali moram poravnati celotno šolnino, če študij predčasno prekinem?
Ob izpisu iz šole morajo biti poravnane položnice za obroke, ki so bile izstavljene do dneva izpisa oziroma prekinitve študija. Za izpis morate poslati na fakulteto izpisni obrazec, prekinitev sporočite pisno po e-pošti v referat fakultete (nujno morate prejeti potrditev prejema). V kolikor izpisa/prekinitve ne uredite pisno, fakulteta zaračunava stroške naprej. 

Kaj se zgodi, če ostanem brez zaposlitve in ne morem več plačevati šolnine?
Imate možnost začasne prekinitve ali izpisa (kot je opisano v zgornji točki), položnic od dneva prekinitve več ne prejemate.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli