Game4Change

Game4Change – Playful Learning in Next Generation Entrepreneurship

Game4Change

Polni naslov projekta: Game4Change – Playful Learning in Next Generation Entrepreneurship
Vrsta projekta: Erasmus+ projekt (KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education)
Referenčna številka projekta: 2022-1-DE01-KA220-HED-000088935
Nosilec projekta: Technische Universitaet Dresden, Nemčija
Partnerji v projektu: 6 organizacij iz Belgije, Nizozemske, Nemčije, Poljske in Slovenije
Vodja projekta na DOBA Fakulteti: izr. prof. dr. Marina Letonja
Trajanje projekta: 1.10.2022 – 30.9.2025
Vrednost projekta: 400.000,00 EUR

Glavna tema projekta je igrifikacija. Igrifikacija predstavlja enega največjih tehnoloških trendov zadnjega desetletja. Ta tehnološka novost je osnova za inovativne spremembe v izobraževanju, trgovini, trženju, podjetništvu, zdravstvu, upravljanju, trajnosti itd. Iz tega razloga bomo v okviru projekta G4C:NGE razvili študijski program za študente na področju podjetništva za naslednje generacije (NGE), ki jim bo omogočal reševanje podjetniških izzivov z uporabo igrivih metod. Skozi tri različne module bodo študenti razvijali lastne ideje, trajnostne in učinkovite poslovne modele ter implementirali nove koncepte vodenja in o njih skupaj razpravljali v mednarodni timih. Igrifikacija bo hkrati vsebina in metoda poučevanja. Številne študije kažejo, da ima igrifikacija različne pozitivne učinke na izobraževanje - poleg splošnih psiholoških učinkov glede učne angažiranosti tudi na kognicijo, motivacijo in sodelovanje.  Prav tako igrifikacija pozitivno vpliva na učne rezultate v smeri reševanja problemov, ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja ali odločanja, kar sodi med tako imenovane spretnosti 21. stoletja kot del agende Evropske komisije.

Splošni cilj projekta G4C:NGE je zagotoviti vsebine, gradiva za usposabljanje, strategije, smernice, metode in najboljše prakse na področju igrifikacije za poslovno izobraževanje. Učitelji/ pedagogi bodo postali inovatorji poučevanja in bodo sposobni sami razvijati privlačne, sodelovalne in navdihujoče učne scenarije z uporabo digitalnih tehnologij za svoje študente - bodoče vodje in menedžerje.

Aktivnosti projekta bodo usmerjene v doseganje naslednjih rezultatov:

  • Razvit študijski program podjetništva naslednje generacije (NGE), ki bo sestavljen iz treh modulov (Generiranje ideje, Oblikovanje trajnostnega i vplivnega poslovnega modela, Vodenje z vplivom), v katerih bo med drugim vključeno teoretično in praktično preverjanje pomena in oblikovanja strategij igrifikacije v vsakdanjem poslovanju. Vsi moduli bodo ovrednoteni s po 3 ECTS (skupna obremenitev programa je 9 ECTS).
  • Metodologija igrifikacije (MoG) in smernice za načrtovanje igrivega učenja na področju poslovanja in podjetništva, izobraževanje, zlasti za uporabo digitalnih orodij v učnem okolju. Koncept bo podal metodologijo za integracijo elementov igre v scenarijih akademskega poučevanja ob upoštevanju različnih didaktičnih ciljev.
  • Vzpostavljena spletna platforma z metodami, smernicami in učnimi praksami, ki temeljijo na igrah, za različna področja poslovanja, ki učiteljem omogoča najti najboljše prakse in razviti scenarije igrifikacije za njihovo učinkovito poučevanje. Platforma bo zagotavljala tehnološko infrastrukturo, kjer lahko učitelji raziskujejo, najdejo in objavljajo ideje za svoje scenarije igrifikacije in bo izhodišče za razširjanje znanja in idej.
  • Razvit program usposabljanja učiteljev (Next Generation Business Education, kratko NGBE) za učitelje na področju poslovanja in podjetništva, kjer bodo prejeli poglobljene informacije in vodnike po korakih o igrifikaciji učnih scenarijev. V okviru projekta bodo razviti in validirani učni načrti in učna gradiva za online izvedbo predmeta NGE. Poleg tega bodo učni načrti in gradiva dokumentirani in javno dostopni za multiplikacijo usposabljanja učiteljev.

Partnerji v projektu so:

Projektne objave in novice

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli