Leaders of the Green Economy

Raziskovanje

Leaders of the Green Economy

Polni naslov projekta: LEADERS OF THE GREEN ECONOMY
Vrsta projekta: Erasmus+ projekt (KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education)
Številka pogodbe: ERASMUS+ 2022-1-MK01-KA220-HED-000089263
Nosilec projekta: UACS – University College Skopje, RS Makedonija
Partnerji v projektu: 4 organizacije iz RS Makedonije, Bolgarije, Hrvaške in Slovenije
Vodja projekta na DOBA Fakulteti: izr. prof. dr. Marina Letonja
Trajanje projekta: 1.09.2022 – 29.02.2024
Vrednost projekta: 120.000 EUR
Spletna stran projekta

Projekt je namenjen krepitvi digitalnih kompetenc tako pedagoškega osebja kot študentov. Eden od rezultatov projekta je razvoj digitalnega repozitorija gradiv, Open Educational Repository, povezanih z znanjem in veščinami krožnega gospodarstva v regiji Jugo-Vzhodne Evrope. Izdelava študijskega gradiva bo spodbujala akademske poslovne povezave v regiji ter se osredotočala na inovativne učne metodologije, kot so poučevanje študij primerov, interaktivna predavanja in kvizi ter intervjuji s predstavniki podjetij iz sektorja krožnega gospodarstva.

Ključni cilj projekta je ustvariti univerzitetno okolje, ki je spodbudno za razvoj konceptov krožnega gospodarstva za študente poslovanja s spodbujanjem povezav med akademskim svetom in industrijo ter krepitvijo digitalizacije visokošolskega sektorja. Skozi projektne aktivnosti bomo študentom omogočili razvijanje znanja, veščin in kompetenc o krožnem gospodarstvu. S tem bodo bolje pripravljeni na zahteve delovnih mest prihodnosti in pomoči podjetjem pri uveljavljanju načel krožnega gospodarstva ter pozitivno vplivali na bodočo gospodarsko rast držav in preobrazbo v zeleno gospodarstvo.

Ključne aktivnosti  in rezultati projekta bodo osredotočene na krepitev veščin krožnega gospodarstva med študenti, ki so bile poudarjene kot nekatere najpomembnejših veščin, ki bodo potrebne v prihodnosti v boju proti podnebnim spremembam, zagotavljanju trajnosti in varovanju okolja. Projektne aktivnosti (dva boot campa, vključno s konferenco za študente, online predavanja) bodo zagotovile ne samo to, da študenti razvijajo svoje veščine, ampak da bodo institucije, ki sodelujejo v projektu, poskrbele za trajnostni vidik uporabe študijskih materialov, povezanih s krožnim gospodarstvom v svojih študijskih programih/ predmetih. Upoštevanje tega, da bodo gradiva v digitalni obliki in da bodo na voljo kot odprti izobraževalni viri (OER) v digitalnem repozitoriju, zagotavlja izpolnjevanje sprememb, povezanih z digitalizacijo in spodbujanjem novih in inovativnih praks poučevanja in učenja. Projekt bo okrepil tudi kompetence visokošolskega pedagoškega osebja za razvoj in uporabo digitalnih virov OER pri njihovem delu. Tako bo prispeval k digitalizaciji visokošolskih zavodov. Prav tako bo spodbudil razvoj univerzitetnega okolja na poslovnih šolah, kjer se raziskuje koncept krožnega gospodarstva.

Partnerji v projektu so:

Projektne objave in novice

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli