FINPOWER

Empowering women in sustainable finance through micro learning

FINPOWER

Polni naslov projekta: FINPOWER - Empowering women in sustainable finance through micro learning
Vrsta projekta: Erasmus+, KA2, Partnerstva za sodelovanje na podrocju odraslih
Referenčna številka projekta: 2022-1-AT01-KA220-ADU-000087985
Nosilec projekta: FH Joanneum, Avstrija
Partnerji v projektu: 6 organizacij iz Italije, Litve, Portugalske, Romunije in Slovenije
Vodja projekta na DOBA Fakulteti: prof. dr. Tina Vukasovič
Trajanje projekta: 01/11/2022 – 31/10/2024
Vrednost projekta: 250.000,00 EUR

V EU še vedno obstajajo velike razlike med ženskami in moškimi glede finančne pismenosti, zato so ženske v potencialno slabšem položaju. Glavni cilj projekta je izboljšanje znanja žensk na področju financ vključno z novostmi, ki vplivajo na to področje (trajnost, virtualna plačilna sredstva, kripto valute, itd.). 7 organizacij iz 6 držav bo v ta namen razvilo usposabljanje v obliki mikro učnih enot.

Namen FINPOWER projekta je okrepiti trajnostno finančno pismenost žensk. Ker v EU še vedno obstajajo velike razlike med ženskami in moškimi glede finančne pismenosti, je potreba po finančnem opismenjevanju žensk močno prisotna. Pridobljeno znanje s področja trajnostnih financ bo ženskam okrepilo samozavest in zaupanje v njihove finančne sposobnosti, ki so pomembne za ekonomsko in finančno stabilnost ter razvoj.

V projektu so opredeljeni naslednji ključni cilji:

1: Opredeliti ključne vrzeli v kompetencah žensk, povezanih s trajnostnimi financami
2: Povečati zmogljivost ponudnikov izobraževanja odraslih za učinkovit prehod na digitalno izobraževanje
3: Povečati zmogljivost ponudnikov izobraževanja odraslih za pripravo prilagojenega, inovativnega in zanimivega usposabljanja
4: Izboljšati in razširiti ponudbo visokokakovostnih učnih priložnosti, prilagojenih potrebam žensk
5: Razširiti in razviti znanje izobraževalcev o trajnostnih financah
6: Zmanjšati neenakost med spoloma na področju finančne pismenosti
7: Prenesti učinke projekta v druge države

Za doseg glavnega cilja projekta bodo v projektu najprej opredeljene ključne vrzeli v kompetencah, povezanih s trajnostnimi financami in posebne potrebe po usposabljanju žensk (projektni rezultat 1: FINPOWER Katalog vrzeli).

Nato bo definirana kompetenčna matrika s prikazom kompetenc in znanj (projektni rezultat 2: FINPOWER paket kompetenc).

Na podlagi paketa kompetenc bodo pripravljeni učni materiali, ki bodo umeščeni v akademijo za trajnostne finance (projektni rezultat 3).

Za zagotovitev kakovosti in trajnosti projektnih rezultatov bo v okviru akademije za trajnostne finance izvedeno tudi pilotno usposabljanje žensk in zainteresiranih trenerjev iz centrov za usposabljanje in izobraževanje odraslih v vseh državah projektnih partnerjev. Cilj je v času trajanja projekta znanje o trajnostnih financah prenesti vsaj 210 ženskam in 30 trenerjem iz centrov za usposabljanje in izobraževanje odraslih. Usposabljanje bo z namenom lažjega razumevanja snovi razdeljeno v mikro učne enote. Zadnja pomembna aktivnost bo oblikovanje smernic za prenos rezultatov v druge regije in države (projektni rezultat 4: smernice za odločevalce politik).

Partnerji v projektu:

Projektne novice in objave:

Novičniki:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli