SMART

Smart Innovation Centres for the Development of Innovative and Entrepreneurial Thinking to Facilitate the Development of Sustainable Smart Solutions in the Western Balkans

SMART

Polni naslov projekta: SMART Innovation Centres for the Development of Innovative and Entrepreneurial Thinking to Facilitate the Development of Sustainable Smart Solutions in the Western Balkans
Vrsta projekta: Erasmus+, Capacity Building in Higher Education
Referenčna številka projekta: 101082938 — SMART — ERASMUS-EDU-2022-CBHE
Nosilec projekta: DOBA Fakulteta, Slovenija
Partnerji v projektu: 14 organizacij iz Slovenije, Italije, Nemčije, Albanije, Bosne in Hercegovine in Črne gore
Vodja projekta na DOBA Fakulteti: Mateja Geder
Trajanje projekta: 01. 12. 2022 –  30. 11. 2025
Vrednost projekta: 884.461 EUR

Projekt SMART naslavlja problem nizke inovacijske zmogljivosti na področju pametne specializacije v državah Zahodnega Balkana, natančneje v Albaniji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori. Projekt je oblikovan tako, da sistematično podpira partnerske univerze, da da presežejo svojo vlogo ponudnika znanja in postanejo aktivni oblikovalci regionalnega inovacijskega ekosistema, kjer se srečujejo različnimi deležniki po inovacijskem modelu peterne vijačnice (ang.: Quintuple Helix Innovation Model): univerze kot ponudniki znanja, podjetja, vladne in javne organizacije, civilna družba in okoljevarstvene organizacije.

Osnovni cilj projekta je odpraviti obstoječo vrzel med rezultati visokega šolstva in zahtevami trga dela, in sicer tako, da:

  • Obravnava izzive visokošolskih ustanov na področju pametne specializacije in s tem povezanega razvoja kompetenc za inovativnost in podjetništvo, in sicer z uvedbo novih učnih modulov z različnih področij pametne specializacija in inovativnih pristopov pri poučevanju, vključno s spletnim poučevanjem, medpredmetnim učenjem in virtualno mobilnostjo.
  • Nudi podporo strokovnemu razvoju akademskega osebja visokošolskih ustanov na področju razvoja kompetenc za inovativnost in podjetništvo za potrebe pametne specializacije skupaj s hibridnimi in spletnimi praksami poučevanja.
  • Omogoča ustanovitev sedmih  inovacijskih centrov na visokošolskih ustanovah v ciljnih državah in njihovo integracijo v obstoječo strukturo visokošolskih ustanov.
  • Omogoča trajnostno sodelovanj med visokošolskimi ustanovami in gospodarstvom sektorjem preko nove mreže za izmenjavo znanja.
  • Spodbuja delovne prakse in (virtualne) mobilnosti študentov in zaposlenih.

 Ključne aktivnosti projekta in projektni rezultati

V okviru projekta bomo na podlagi primerjalne analize na področju pametne specializacije oz. pobud zanjo med EU in ciljnimi državami:

  • razvili program usposabljanja na izbranih področjih pametne specializacije, v okviru katerega se bo usposabljalo 300+ visokošolskih učiteljev in drugih deležnikov,
  • pripravili izhodišča in strateške podlage za ustanovitev inovacijskih centrov na sedmih partnerskih visokošolskih ustanovah,
  • usposobili osebje, tj. visokošolske učitelje in študente, za vodenje in nadaljnji razvoj inovacijskih centrov in
  • vzpostavili posebno mrežo za izmenjavo znanja na področju pametnih in zelenih rešitev na Zahodnem Balkanu.

Partnerji v projektu:

Projektne novice in objave: 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli