Ecosys4you

Engaging entrepreneurial ecosystems for the youth

Ecosys4you

Polni naslov projekta: Ecosys4you; Engaging entrepreneurial ecosystems for youth
Vrsta projekta: HORIZON, Elevating the scalability potential of European business
Referenčna številka projekta: 101100432 – Ecosys4you
Nosilec projekta:Wesfalische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen, Nemčija
Partnerji v projektu: 3 iz Nemčije, Bolgarije, Slovenije
Vodja projekta na DOBA Fakulteti: izr. prof. dr. Marina Letonja
Trajanje projekta: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2026
Vrednost projekta: 899.658,75 EUR

Partnerske institucije v projektu Ecosys4you smo z razvojem programa inovativnega podjetniškega izobraževanja zavezane izboljšanju pretoka inovacijskih resursov med podjetniškimi ekosistemi pokrajin Porurje v Nemčiji, Varna v Bolgariji in Maribor v Sloveniji. Vsi projektni partnerji  predstavljamo tri podjetniške ekosisteme – Porurje, ki je močan inovator, Varna, ki je skromen in Maribor, ki je zmeren inovator. Ecosys4you bo razširjal podjetniško izobraževanje znotraj in med tremi podjetniškimi ekosistemi. V projektu bomo skrbeli za vzpostavljanje tokov inovacijskih resursov, skupen nadaljnji razvoj kompetenc, odpiranje novih trgov in integracijo poslovnega znanja iz zasebnega sektorja v izobraževalne dejavnosti, kar bo ustvarilo dolgotrajne medsebojne povezave. To bo krepilo podjetniški duh v korist vseh ekosistemov, ustvarjalo nove podjetnike in podpiralo mreženje med različnimi akterji ekosistemov.

Ecosys4you bo razširjal podjetniško izobraževanje znotraj in med tremi podjetniškimi ekosistemi. V projektu bomo skrbeli za vzpostavljanje tokov inovacijskih resursov, skupen nadaljnji razvoj kompetenc, odpiranje novih trgov in integracijo poslovnega znanja iz zasebnega sektorja v izobraževalne dejavnosti, kar bo ustvarilo dolgotrajne medsebojne povezave. To bo krepilo podjetniški duh v korist vseh ekosistemov, ustvarjalo nove podjetnike in podpiralo mreženje med različnimi akterji ekosistemov. Ecosys4you bo razvijal novo in komplementarno razumevanje podjetniškega izobraževanja tako, da na ekosisteme gleda kot na kolektivne izobraževalne akterje, ki so bistveni za vzgojo start-upov, in opolnomočenje študentov, da postanejo sestavni aktivni del ekosistemov. Ecosys4you bo vključeval nove akterje iz zasebnega sektorja, zlasti iz Porurja kot močne inovatorske regije, in skupaj bomo razvijali svojo vlogo v podjetniškem izobraževanju.

V projektu bo dan poudarek razvoju dvoletnega med-ekosistemskega programa za mlade s strastjo do podjetništva. Razvoj programa bo omogočil sinergije v podjetništvu, izobraževanje, mreženje in širitev trga med tremi ekosistemi in širše. Mladi, ki jih zanima ustanovitev podjetja, bodo z učenjem razvijali podjetniško znanje skupaj z ustanovitelji, start-upi in skozi izzive razvoja v resničnem poslovnem svetu. S strokovnim znanjem treh ekosistemov bomo vzpostavljali mrežne izmenjave, izvajali skupna predavanja, mentorstvo, omogočali izzive v resničnem svetu in pripravništva pri start-upih. Projektne aktivnosti bodo v celoti povezovale formalno izobraževanje na visokošolskih ustanovah z ekosistemi. Program bo odprt za študente in mlade diplomante visokošolskih ustanov, strokovnih šol, diplomante, ki želijo ustanoviti podjetje ali druge mlade ki želijo odkriti podjetniški duh.

Ecosys4you ima tri glavne cilje, ki jih podpira osem podciljev:

1. Vzpostaviti izboljšane pretoke inovacijskih resursov med podjetniškimi ekosistemi regij Porurje, Varna in Maribor. Podjetniki iz zasebnega sektorja s svojim strokovnim znanjem pomembno prispevajo k povečanju inovacijskega potenciala ter vzpostavitvi in ohranjanju pretoka resursov.

  • Razviti in preizkusiti 4 tokove inovacijskih resursov, ki temeljijo na izobraževanju, mreženju, širitvi trga in ljudeh.
  • Vključiti vsaj 10 akterjev zasebnega sektorja iz Porurja v razvoj tokov inovacijskih resursov.
  • Razviti 2 sklopa podporne infrastrukture (organizacijsko in finančno), ki zagotavlja dolgoročni pretok inovacijskih resursov.

2. Krepitev inovacijskega potenciala podjetniških ekosistemov s spodbujanjem in podpiranjem ljudi, zlasti mladih, za ustvarjanje novih podjetij in povečanje pretoka usposobljenih delavcev v novoustanovljena in mlada podjetja. Poudarek bo na izboljšanju kompetenc za digitalizacijo, na primer z ozaveščanjem o kibernetski varnosti kot temeljnem delu poslovnega razvoja v digitalni dobi.

  • Razviti 4 med-ekosistemske izobraževalne dejavnosti, ki jih poganja strokovno znanje zasebnega sektorja (predavanja, mentorstvo, pripravništvo in izzivi pri sooblikovanju idej).
  • Vključiti 200 mladih (diplomantov, študentov, mladih ustanoviteljev), med njimi vsaj 80 žensk, v projektne aktivnosti in omogočiti ustanovitev do 4 start-up in razvoj inovacij.
  • Posebej obravnavati potrebe podjetnic pri razvoju izobraževalnih dejavnosti.

3. Spodbujanje podjetniškega razmišljanja in praktičnega znanja z medsebojnim povezovanjem visokošolskih ustanov, podjetnikov in posrednikov znotraj in prek ekosistemov. Študenti so opolnomočeni, da so del tega kot podjetniki.

  • Izvesti vsaj 27 dogodkov sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in akterji ekosistema različnih institucionalnih, sektorskih in nacionalnih ozadij kot podlago za dolgotrajno mreženje.
  • Vključevanje strokovnega znanja študentov v ekosisteme s skupnim razvojem idej (koideacija), prakso in soustvarjanjem.

Partnerji v projektu so:

Projektne novice in objave:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli