ASAP

A Systemic APproach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

ASAP

Polni naslov projekta: ASAP - A Systemic APproach to social media and pre-adolescents through thinking skills education
Vrsta projekta: Erasmus+, KA2, Strateška partnerstva
Referenčna številka projekta: KA220-SCH-BC59D668
Nosilec projekta: Fondazione Politecnico di Milano, Italija
Partnerji v projektu: 8 organizacij iz 5 držav: Italije, Portugalske, Češke, Hrvaške in Slovenije
Vodja projekta na DOBA Fakulteti: doc. dr. Marko Divjak
Trajanje projekta: 01.09.2022 – 31.08.2025
Vrednost projekta: 400.000,00 EUR

Projekt ASAP se nanaša na uporabo družbenih omrežij pri mladostnikih, starih 11-13 let (t.i. »predpubertetniki« ali »preadolescents«), in na nevarnosti, ki nanje pri tem prežijo. V šolah že sedaj ponujajo številne programe za ozaveščanje mladostnikov o nevarnostih na spletu in družbenih omrežjih, vendar so ti programi praviloma omejeni na pravne in psihološke vidike preventive oz. preprečevanja tveganj pred morebitnimi zlorabami. Zaradi hitro spreminjajoče se narave družbenih omrežij in vsakoletnega pojavljanja novih družbenih omrežij in medijev večina teh programov kmalu zastari in postane neuporabna.

Za razliko od teh programov bo projekt ASAP naslavljal digitalno pismenost mladostnikov in varno uporabo družbenih omrežij preko razvijanja metakognicije, ki predstavlja znanje o lastnih kognitivnih sposobnostih in zmožnost spreminjanja lastnega načina učenja. Metakognicija pomeni širšo refleksijo o razmišljanju in presojanju in zagotavlja strukturni pristop za prilagodljivo, kritično in varno uporabo družbenih omrežij v hitro spreminjajočem se kontekstu.

Osnovni namen projekta ASAP je opolnomočiti šole pri naslavljanju izzivov, povezanih z varno uporabo družbenih omrežij pri predpubertetniki v starosti 11-13 let, in sicer s pristopi, ki temeljijo na metakogniciji in  razmisleku o kognitivnih procesih, povezanih z uporabo družbenih omrežij, ne le s psihološko-pedagoškega vidika, temveč iz transdisciplinarne perspektive.

Ključni cilji projekta

 1. Zagotavljanje širšega, transdisciplinarnega razumevanja kompleksnega fenomena digitalnih/družbenih omrežij in njihovega vpliva na oblikovanje naših družbenih, čustvenih in simbolnih odnosov s seboj, drugimi in svetom.
 2. Spodbujanje in prispevanje k specifičnim raziskavam o predpubertetnikih (mladostniki v starosti 11-13 let) ter preučevanje njihovega odnosa z digitalnimi/družbenimi omrežji/mediji in vpliva tega odnosa na šolsko skupnost.
 3. Podpiranje odgovornosti šolske skupnosti pri naslavljanju digitalne pismenosti mladostnikov za varno uporabo družbenih medijev skozi strukturne pristope in reforme.

Ključne aktivnosti projekta in projektni rezultati

V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:

 • Raziskovanje področja (uporabe) družbenih omrežij s transdisciplinarnega vidika.
 • Razvoj in evalvacija izobraževalnega programa za predpubertetnike na temo varne uporabe družbenih omrežih, ki bo temeljil na razvoju metakognicije in kompetence »učenja učenja« (learning to learn).
 • Eksperimentalne izobraževalne dejavnosti (pilotne aktivnosti usposabljanja na temo varne uporabe družbenih omrežij v šolah za dijake, učitelje in starše; pilotne aktivnosti za usposabljanje učiteljev).
 • Dejavnosti komuniciranja in diseminacije.

V okviru projekta bodo pripravljeni naslednji projektni rezultati:

 • poročila o namiznem in terenskem raziskavanju;
 • publikacija »Every kid knows« s temeljnimi načeli in premisami varne uporabe družbenih omrežij;
 • teoretični okvir in izobraževalni program za usposabljanje, vključno s priročniki;
 • pilotne aktivnosti v šolah;
 • delavnice, dogodki in konference;
 • program usposabljanja izobraževalcev/trenerjev in pilotno usposabljanje v vsaki državi;
 • spletna stran in medijska orodja (novice in igre);
 • priporočila za upravljavce politik.

Partnerji v projektu:

Projektne novice in objave:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli