Be Well

Polni naslov projekta: BE WELL - Positive psychology interventions to strengthen high school students' well-being and mental health
Vrsta projekta: Erasmus +  KA 2 Partnerstva za sodelovanje v visokem šolstvu
Referenčna številka projekta: KA220-SCH-B95241AC
Nosilec projekta: DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (Slovenija)
Partnerji v projektu: 5 organizacij iz 3 držav: Hrvaška, Španija, Slovenija
Vodja projekta na DOBA Fakulteti: doc. dr. Živa Veingerl Čič
Trajanje projekta: 01. 10. 2022 – 30. 09. 2025
Vrednost projekta: 250.000 EUR
 

Namen tega projekta je izobraževati in usposobiti srednješolske učitelje in šolske svetovalne delavce za uporabo pozitivnih psiholoških intervencij, da bi zmanjšali tveganje za nastanek motenj v duševnem zdravju in okrepili dobro počutje srednješolcev, predvsem prikrajšanih dijakov iz socialno manj stimulativnih okolij.

V okviru projekta bomo partnerji razvili zaščitne mehanizme za srednješolce (z uporabo pozitivnih psiholoških intervencij) za učinkovitejše soočanje s psihosocialnimi stiskami in za zmanjševanje tveganja za razvoj motenj v duševnem zdravju ter za krepitev dobrega počutja. V okviru projekta bomo opolnomočili srednješolske učitelje in šolske svetovalne delavce za krepitev njihovega dobrega počutja in duševnega zdravja s pridobljenim znanjem in veščinami s področja pozitivnih psiholoških intervencij.

Cilji:

  1. Izobraževati in usposobiti srednješolske učitelje in šolske svetovalne delavce za uporabo pozitivnih psiholoških intervencij, z namenom zmanjševanja tveganja za nastanek motenj v duševnem zdravju in krepitev dobrega počutja dijakov, predvsem dijakov iz manj stimulativnega socialno-ekonomskega okolja.
  2. Razvijati zaščitne mehanizme pri dijakih (z uporabo pozitivnih psiholoških intervencij), predvsem pri dijakih iz manj spodbudnega socialno-ekonomskega okolja, za učinkovito soočanje s psihosocialnimi stiskami, za zmanjševanje tveganja za razvoj motenj v duševnem zdravju in krepitev njihovega dobro počutje.
  3. Opolnomočiti srednješolske učitelje in šolske svetovalne delavce, da s pridobljenim znanjem in veščinami s področja pozitivnih psiholoških intervencij krepijo lastno dobro počutje in duševno zdravje.

Ključne aktivnosti projekta in projektni rezultati

V okviru projekta bomo izvedli usposabljanje najmanj 30 učiteljev in socialnih delavcev iz sodelujočih držav, ki bi bili usposobljeni za uporabo pozitivnih psiholoških intervencij. Za lažjo zasnovo in izvedbo programa usposabljanja bodo predhodno izdelali Katalog dobrih praks na temo uporabe pozitivnih psiholoških intervencij v srednjih šolah, ki bo predstavljal osnovo za pripravo učnega načrta in usposabljanja BE-WELL za učitelje/šolske svetovalne delavce.

Prav tako bodo pripravljena interaktivna gradiva za usposabljanje (e-Vodnik za učitelje, e-Zbirka orodij za dijake), ki bodo podpirala izvedbo programa usposabljanja.

Partnerji v projektu:

Projektne objave in novice:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli