Evropska univerza – UP University

Raziskovanje

Evropska univerza – UP University

DOBA Fakulteta je eden od 10 partnerjev UP University, zveze desetih evropskih univerz in 31 pridruženih partnerjev, ki so strateško umeščeni v srednje velika evropska mesta, ki niso prestolnice. Konzorcij pokriva vse štiri konce Evrope in vključuje širok, a dopolnjujoč se nabor strokovnega znanja, kar mu omogoča učinkovito delovanje za doseganje želenega učinka v celotni Evropi. Deluje v smeri uresničevanja vizije postati uveljavljen meduniverzitetni kampus do leta 2035. S svojim delovanjem, ki je trdno zasidrano v regionalnih ekosistemih, se UP University posveča spodbujanju odgovornega življenja za prihodnje generacije.

Polni naslov projekta:
 UP University -  Responsible Living for the Next Generations.
Vrsta projekta: Erasmus+ European Universities Alliances
Nosilec projekta: Artevelde University of Applied Sciences, Belgija
Vodja projekta na DOBA Fakulteti: Mateja Geder

Predlog projekta, ki smo ga partnerji prijavili pod koordinatorstvom Artevelde univerze uporabnih znanosti na Erasmus+ European Universities 2024, se osredotoča na skupne regionalne izzive na področjih zdravja in dobrega počutja, trajnostnih skupnosti ter odgovorne proizvodnje in potrošnje, povezanih s cilji 3, 11 in 12 trajnostnega razvoja, kot jih je opredelila OZN do leta 2030. S svojim raznolikim strokovnim znanjem in močnimi regionalnimi povezavami omogoča inovativne rešitve, prilagojene specifičnim potrebam posameznih regij. UP University se ponaša s široko paleto izobraževalnih programov in usposabljanj, ki so na voljo v 14 jezikih. To omogoča študentom iz vsega sveta, da se brez težav vključijo v mednarodne študijske poti in pridobijo znanje in razvijejo kompetence, ki so relevantne za globalno tržišče dela.

Up University si prizadeva za celovito preoblikovanje izobraževalnega prostora. Njen cilj je ustvariti celovito skupno izobraževalno ponudbo, kjer si bodo študenti razvijali kompetence prihodnosti in trajnostne življenjske prakse. Spodbuja t. i. znanost z in za družbo ter sodeluje z regionalnimi deležniki pri soustvarjanju rešitev in krepitvi pozitivnih trajnostnih učinkov.

V okviru zavezništva se zavedamo pomena vključujočega in trajnostnega delovanja. Iniciativa ponuja zelene in vključujoče mobilnosti in spodbuja aktivno državljanstvo ter s tem povezan in družbeni učinek. Razvija model trajnostnega sodelovanja za utrditev vloge zagovornice odgovornega življenja v Evropi in širše. S svojim delom prispeva k bolj trajnostni in pravični prihodnosti ter se s konzorcijskim modelom sodelovanja in z osredotočenostjo na reševanje izzivov uvršča med pomembne akterje v sodobnem visokošolskem prostoru.

Partnerji v projektu


Projektne objave in novice:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli