DIG-AGE+

Naslov projekta: DIG-AGE+: Digital upskilling of the existing ageing workforce
Vrsta projekta: Erasmus+; KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training
Referenčna številka projekta: 2021-1-BEKA220-VET-000029632
Nosilec projekta: UCL Limburg, Belgija
Partnerji v projektu: 6 partnerjev iz 5 držav: Belgija, Slovenija, Francija, Poljska, Finska
Vodja projekta na DOBA Fakulteti: izr. prof. dr. Marina Letonja
Trajanje projekta: 1.1.2022 – 31.3.2024
Vrednost projekta: 276.284 EUR
Spletna stran projekta

Projekt DIG-AGE+ je bil razvit kot odgovor na potrebe zaposlenih starih 50+ v smislu njihovega digitalnega izpopolnjevanja. Usposabljanje in opremljanje delavcev, starejših od 50 let, s potrebnimi digitalnimi veščinami je obvezno za zagotovitev njihove zaposljivosti, poklicne uspešnosti in nadaljnjega razvoja.

Namen projekta je dati ljudem priložnost za učenje na kateri koli stopnji življenja in je namenjen tako kvalificiranim strokovnjakom kot tudi manj izkušenim delavcem, starim 50 let ali več, vključno s tistimi, ki iščejo poklicno spremembo in nove zaposlitvene priložnosti.

Poleg tega je cilj projekta izboljšati:

  • digitalne spretnosti starejših zaposlenih (50+) z razvojem prožnega učnega okolja, ki temelji na IKT, in z zagotavljanjem posebnega usposabljanja o digitalnih veščinah, potrebnih za izboljšanje poklicne uspešnosti, kot jih obravnava okvir evropski okvir digitalnih kompetenc (EU DigComp), kot so komunikacija in sodelovanje, varnost komuniciranja v digitalnem okolju in veščine reševanja problemov;
  • podjetniške spretnosti, vključno z ustvarjalnostjo, kritičnim razmišljanjem in reševanjem problemov, z izkoriščanjem evropskega okvirja podjetniških kompetenc (EU EntreComp) in zagotavljanjem posebnih vsebin in virov usposabljanja;
  • spretnosti in kompetence, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja ter trajnostnih, vključujočih in enakih delovnih pristopov, da bi izpolnili cilje trajnostnega razvoja (SDG), ki jih je sprejela OZN (ZN, SDG 4, 5 in 8 - Agenda 2030) leta 2015, ter osebne, socialne kompetence in kompetence učenja (Svet EU, 2018).

V projektu načrtujemo naslednje rezultate:

1. Desk Research, ki določa obstoječe poklicne profile. Poglobljene analize in ocene trenutnih potreb starajoče se delovne sile in podjetij. Rezultati te raziskave bodo objavljeni na spletu.

2. Virtualna platforma za e-učenje kot celovit model, namenjen tako starajoči se delovni sili kot njihovim delodajalcem. Vključeval bo ocenjevalno orodje, ki bo uporabno za spremljanje rezultatov in učinkov predlaganega usposabljanja tako na neposredne ciljne skupine kot na posredne ciljne skupine (delodajalce, menedžerje, druge delavce in uslužbence), vključno z učinki na MMSP (mikro, mala, srednje velika in velika podjetja), z zabeleženimi spodbudnimi učinki na njihov digitalni prehod.

3. Paket usposabljanja, ki bo vseboval priročnike in gradivo za e-učenje. Gradivo za usposabljanje bo razvito glede na potrebe podjetij in starajoče se delovne sile. Celotna vsebina paketa usposabljanja bo na voljo v 6 evropskih jezikih (EN, PL, FR, NL, SL, FL). Na voljo bo tudi priročnik za bodoče uporabnike spletne platforme.

Inovativno spletno usposabljanje bo temeljilo na modulih učenja (na daljavo), ki lahko pripomorejo k večji samozavesti pri uporabi tehnologij in orodij IKT za učinkovitejše delo. Predlagane vsebine in metodologije učenja bodo interaktivne in inovativne.

V usposabljanje bodo vključene številne študije primerov in dobre prakse skupaj s povezavami do kakovostnih zunanjih gradiv, evalvacijskih testov in zanimivih izobraževalnih gradiv, izdelanih v okviru drugih relevantnih projektov.

Samostojni moduli usposabljanja bodo omogočili neodvisno shemo učenja. Pred in po modulih usposabljanja bodo na voljo tudi orodja za samoocenjevanje, ki bodo udeležencem omogočala merjenje njihovega napredka.

Vodnik (priročnik) za podjetja, ki pojasnjuje potrebo in koristi izpopolnjevanja starajoče se delovne sile ter prednosti predlaganega digitalnega usposabljanja bo predstavil evropske študije primerov in primere dobrih praks, statistiko; priporočena bodo zunanja informativna gradiva; predlagan bo metodološki okvir za izboljšanje digitalnih veščin starejših zaposlenih

Partnerji v projektu:

  • University College Leuven -Limburg, University of Applied Sciences, UCLL, Belgija - vodilni partner/ projektni koordinator 
  • Digital Creators Foundation, Varšava, Poljska – projektni partner 
  • INTERPROFESSIONNELLE AUVERGNE RHONE ALPES (IPRA), Lyon, Francija – projektni partner 
  • Educraftor, Turku, Finska – projektni partner 
  • Businet, Global higher education network, Belgija – projektni partner 
  • DOBA Fakulteta, Maribor, Slovenija – projektni partner 

Projektne objave in novice:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli