FEM-Up

FEM-Up - Level Up Female Entrepreneurship and STEM Skills to Foster Women Empowerment

FEM-Up

Polni naslov projekta: FEM-Up - Level Up Female Entrepreneurship and STEM Skills to Foster Women Empowerment
Vrsta projekta: Erasmus+, Cooperation partnership in Higher Education
Referenčna številka projekta: 2023-1-SI01-KA220-HED-000158578
Nosilec projekta: DOBA Fakulteta, Slovenija
Partnerji v projektu: 6 organizacij iz Slovenije, Italije, Španije, Grčije, Turčije in Malte
Vodja projekta na DOBA Fakulteti: Mateja Geder
Trajanje projekta: 01. 10. 2023 – 30. 09. 2025
Vrednost projekta: 250.000 EUR

Projekt FEM-Up si prizadeva navdihniti in spodbuditi mlade ženske, predvsem tiste v starostni skupine med 18. in 30. letom, da premagajo socialne in kulturne ovire ter pokažejo svojo ustvarjalno in inovativno plat na področju STEM/STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) disciplin in v podjetništvu. To želimo doseči z njihovo vključitvijo v usposabljanje ob edinstveni mentorski podpori, na podlagi katere bodo udeleženke lahko dejansko razvile svoje podjetniške ideje.

Ključno vlogo pri tem bo igrala ustanovitev FEM-Up Akademije v  šestih partnerskih državah, ki bo ponujala aktualne vsebine za nagovarjanje specifičnih potreb izbrane ciljne skupine ter zagotavljala podporno okolje, ki bo delovalo kot inkubator za podjetnice. Program bomo izvajali v delavnični obliki in tudi online, poudarek bo na osebnem mentorstvu. Naš namen je ustvariti okolje, ki spodbuja učenje, povezovanje in mreženje ter pozitivne karierne premike. V zaključni fazi projekta bo organizirano tekmovanje, kjer bodo najboljše in najbolj inovativne zamisli prejele zaslužene nagrade.

Ključni cilji projekta in projektni rezultati

  • Spodbujanje mladih žensk k inoviranju in podjetništvu prek FEM-Up akademije in mentorskega programa.
  • Boj proti spolnim stereotipom in podpora enakosti spolov v poslovnem svetu z ozaveščanjem in kampanjami.
  • Poudarjanje ustvarjalne moči žensk in spodbujanje kariere v STEM disciplinah.
  • Gradnja mreže za žensko podjetništvo s sodelovanjem različnih deležnikov.

Dolgoročni cilj projekta je prispevati k premagovanju spolnih stereotipov in povečanju ženskega podjetništva v Evropi. V okviru projekta bomo ustanovili FEM-Up akademijo, razvili učne načrte za potrebe usposabljanja in vzpostavili e-platformo za podporo usposabljanju. Program akademije vsebuje tudi usposabljanje trenerjev in organizacijo tekmovanja »FEM-Up your idea«, v okviru katerega bodo najboljše podjetniške ideje tudi nagrajene.

Partnerji v projektu:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli