BASE

Polni naslov projekta: BASE - Blueprint for social economy and proximity skills and advanced training schemes adaptable to diverse social economy ecosystem in Europe
Nosilec projekta: Mondragon GOI Eskola Politeknikoa Jose Maria Arizmendiarietta 
Partnerji v projektu: 25 partnerjev
Številka: Project 101055640 – BASE
Tema: ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT
Vodja projekta na DOBA Fakulteti: izr. prof. dr. Marina Letonja
Trajanje projekta: 1.9.2022 – 31.8.2026
Vrednost projekta: 4.994.859 EUR
Spletna stran projekta

Ob vodilnih partnerjih, Mondragon GOI Eskola Politeknikoa Jose Maria Arizmendiarietta (MGEP) iz Španije je v projekt vključenih še 29 drugih partnerskih institucij (od tega 10 visokošolskih izobraževalnih institucij) iz Belgije, Nemčije, Francije, Irske, Poljske, Grčije, Portugalske, Nizozemske, Estonije, Romunije, Italije.

Med partnerji izpostavljamo Social Economy Europe – kot glas 2,8 milijona socialnih podjetij in organizacij v Evropi, ki združuje 18 največjih mrež socialne ekonomije v Evropi; prav tako izpostavljamo Mondragon Corporation, največjo svetovno delavsko kooperativo in Diesis Network.

Cilj projekta BASE je analizirati vrzeli v spretnostih in neusklajenosti veščin, da bi zaposleni in delodajalci postali bolj odporni/ pripravljeni na nepričakovane izzive. V projektu bomo razvili zbir nastajajočih poklicnih profilov in oblikovali učne načrte, ki temeljijo na kompetencah (fokus podjetniške veščine – za odpornost v časih krize in vodenja socialnih podjetij, da se učinkovito spopadajo s krizo), za tradicionalne, mehke in nove veščine. Učni načrti bodo dodatno prilagojeni nacionalnim/regionalnim kontekstom, da se zagotovi, da bodo učni izidi ustrezali njihovim zahtevam.

Poleg tega projekt BASE vključuje testiranje programov usposabljanja, ki se bodo izvajali kot modularne, fleksibilne in dostopne učne vsebine, ob upoštevanju predhodno pridobljenih veščin.

V projektu BASE je pristop osredotočen na maksimiranje učinka in trajnosti:

  • v SocioComp vključuje transverzalne veščine: digitalne, zelene veščine in sodelovanje
  • doseganje učinka in naraščajoč vpliv projekta s pravilnim usklajevanjem na različnih ravneh
  • poudarjanje moči zavezništev med sektorji prek modela, ki ga bo projekt BASE predlagal in ga izvajal
  • zagotavljanje medsebojne povezanosti na ravni EU in izmenjava skupnih opredelitev, znanja in praks

S projektom BASE si bomo prizadevali spremeniti poglede na stereotipe in kako razume javnost kariero v sektorju socialne ekonomije, s poudarkom na njenem potencialu, prihodnjih perspektivah in sposobnosti rasti in samoizpolnitve z uporabo inovativnih metodologij in tehnologij.

Projekt bo obsegal sektorske in med-sektorske aktivnosti s širšim družbeno-ekonomskim okoljem (raziskava, oblikovanje osnovnega kurikuluma ter zaposlitvenih profilov s prilagoditvijo nacionalnim/regionalnim okoljem, izvedbo pilotskih usposabljanj (vsebina in metode poučevanja).

Projektne objave in novice:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli